2017-03-26 09:49:00

UNESCO Társult Iskolák Hálózata

Az UNESCO Társult Iskolák Hálózatát (Associated Schools Network, ASPnet) 1953-ban hozták létre, napjainkra 182 ország mintegy 12.000 oktatási intézménye csatlakozott a nemzetközi hálózathoz. Az általános és középiskolákból álló hálózat célja, hogy hatékonyabbá tegyék az ifjúság UNESCO-s célkitűzésekkel összhangban történő nevelését, hangsúlyosan építve az oktatás négy alappillérére: megtanulni megismerni, megtanulni cselekedni, megtanulni létezni és legfőképpen megtanulni együtt élni.

A hálózat tagjai nem különleges vagy kivételezett intézmények, hanem olyan iskolák, amelyek vállalják, hogy mindennapi munkájuk keretében fokozott figyelmet fordítanak három kiemelt témakörre, ezek: globális felelősségvállalás, béke és erőszakmentesség kultúrája; fenntartható fejlődés és életmód; kultúrák közötti tanulás és a kulturális sokszínűség és örökség megbecsülése.

A Hálózat három tematikus tevékenységi területre összpontosít:

1.  Globális felelősségvállalásra nevelés, békés és erőszakmentes élet,
2.  Fenntartható fejlődés és fenntartható életmód,
3.  Interkulturális tanulás és a kulturális különbségek és örökség értékelése. 

 

Magyarország az 1960-as években csatlakozott a kezdeményezéshez, jelenleg 27 iskola vesz részt hazánkból a Társult Iskolák Hálózatában. 

Magyarországon a hálózat tevékenységét az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Titkársága koordinálja, a hálózat nemzeti koordinátora Gyarmati Vera.

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága célul tűzte ki az iskolahálózat megújítását, aktivizálását, ennek elérése érdekében stratégiai együttműködést kezdett a PontVelem Nonprofit Kft.-vel,  2018-ban pedig hároméves Fejlesztési stratégiát fogadott el, melyet a 2022-2024-es időszakra megújított

A stratégiában megfogalmazottaknak megfelelően a hálózat tagjai évente legalább két alkalommal Pedagógiai Műhelyek alkalmával találkoznak, mely események minden alkalommal különböző témákat járnak körül. 

 

Csontváry flashmob UNESCO Társult Iskola részvételével, 2019, Pécs
 

 

Az UNESCO központja 2019-ben jelentette meg az UNESCO Társult Iskolák Hálózata (ASPnet) Útmutató tagiskolák részére c. összefoglaló kiadványát, melyet lefordítottunk magyar nyelvre, a kiadvány magyar nyelven ITT érhető el. 

 

Az UNESCO által kiadott, magyar nyelvre lefordított oktatási segédanyagaink a DOKUMENTUMTÁR-ból letölthetők, online olvashatók: 

 

Hírek

Pedagógiai Műhely, 2023. június 1.

2/06/2023

2023. június elsején zajlott az UNESCO Társult Iskolák Pedagógiai Műhelye. A hálózat tagiskolái képviselőinek - koordinátorainak és intézményvezetőinek - hagyományos összejövetelére ez alkalommal a budapesti Magyar Zene Háza biztosított lenyűgöző helyszínt. 

UNESCO Társult Iskolák Pedagógiai Műhelye

22/10/2021

2021. október 12-én zajlott az UNESCO Társult Iskolák Pedagógiai Műhelye. A hálózat tagiskolái képviselőinek - koordinátorainak és intézményvezetőinek - hagyományos őszi összejövetelére ez alkalommal a budapesti Főpolgármesteri Hivatal biztosított helyszínt.