2022-05-02 18:19:00

Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti Bizottság

A Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti Bizottság (továbbiakban: SZKÖ MNB) a 2006. évi XXXVIII. törvénnyel kihirdetett, a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezményben (a továbbiakban: Egyezmény) nemzeti hatáskörbe utalt feladatok kapcsán javaslattevő, véleményező és döntés-előkészítő testület.

 

Az SZKÖ MNB

a) javaslatokat tesz és ajánlásokat fogalmaz meg a miniszter részére

aa) az Egyezmény 11. cikkének megfelelően a helyi közösségek által felterjesztett szellemi kulturális örökségi elemek felvételére a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe, a Bizottság által jóváhagyott kritériumrendszernek megfelelő jelölések alapján,

ab) arra vonatkozóan, hogy a miniszter a nemzeti jegyzék mely elemeit jelölje az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára,

ac) arra vonatkozóan, hogy a miniszter mely elemet jelölje a sürgős védelmet igénylő szellemi kulturális örökség listájára,

ad) arra vonatkozóan, hogy a miniszter mely, az Egyezmény elveit és céljait legjobban tükröző, a szellemi kulturális örökség megőrzését célzó programokat, projekteket és tevékenységeket jelölje kiválasztásra és terjesztésre a szellemi kulturális örökség megőrzésével foglalkozó kormányközi bizottság részére,

ae) a nemzeti jegyzéken és a nemzetközi listákon nyilvántartott magyar szellemi kulturális örökség elemek fenntartható megőrzéséről, méltó hasznosításáról és társadalmi tudatosításáról,

af) annak érdekében, hogy Magyarországon az emberiség szellemi kulturális örökségének megőrzése – az épített és a természeti örökséghez hasonlóan – széles körben elfogadott és elismert eszmévé váljék, nemzeti és regionális stratégiai és cselekvési programokat kezdeményez,

ag) az Egyezményt megvalósító programok és oktatási projektek kidolgozása érdekében,

ah) a határon túli magyar közösségek szellemi kulturális örökségével kapcsolatos együttműködést elősegítő stratégiáról és programokról;

b) rendszeresen felülvizsgálja és frissíti a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékét;

c) véleményezi a jelentés készítője részére a szellemi kulturális örökség megőrzésével foglalkozó kormányközi bizottság számára az Egyezmény hazai végrehajtásáról készített időszaki jelentést;

d) az UNESCO érintett tevékenységi területein jelentkező nemzetközi és hazai aktualitásokról folyamatos tájékoztatást nyújt a kormányzati, szakmai és civil szervezetek felé.

Az SZKÖ MNB elnöke:

Csonka-Takács Eszter

Titkárság: 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság 

Kapcsolódó anyagok: