2024-01-16 16:42:00

Január 24. az oktatás nemzetközi napja

Az oktatás egyszerre emberi jog, közjó és közös felelősség. A január 24-én ünnepelt oktatás nemzetközi napját idén az UNESCO a gyűlöletbeszéd elleni küzdelemnek szenteli, amelyben az oktatás és a pedagógusok kulcsszerepet játszanak. 

Az ENSZ Közgyűlése 2018-ban január 24-ét az oktatás nemzetközi napjává nyilvánította, a békét és fejlődést szolgáló nevelés szerepének ünnepléseként. Az idén hatodik alkalommal megrendezett napot a tanulni a békéért témára koncentrálva tartják. A világban az erőszakos konfliktusok hullámát látjuk, párhuzamosan a diszkrimináció, a rasszizmus, az idegengyűlölet és a gyűlöletbeszéd riasztó növekedésével, melynek hatása túlmutat minden földrajzi, nemi, faji, vallási, politikai, offline és online határon. A béke melletti aktív elkötelezettség ma sürgetőbb, mint valaha. 

Inkluzív és méltányos minőségi oktatás és mindenki számára elérhető élethosszig tartó lehetőségek nélkül az országok nem tudják elérni a nemek közötti egyenlőséget és megtörni a szegénység körforgását. Ma 250 millió gyermek és fiatal nem jár iskolába, és 763 millió felnőtt írástudatlan. Az oktatáshoz való joguk sérül, és ez elfogadhatatlan. Itt az ideje az oktatás átalakításának. 

Az elmúlt években a közösségi média térnyerésével a gyűlöletbeszéd egyre erősebben van jelen és káros hatással van társadalmunkra, előítéleteket és diszkriminációt szül, valamint lehetővé teheti és normalizálhatja az erőszakot. Ezért az UNESCO felhívja a tagállamokat, hogy az oktatást helyezzék előtérbe, az emberi méltóságot és a békét értéknek tekintő társadalmak érdekében.

Az oktatás központi szerepet játszik ebben a törekvésben, amint azt az UNESCO a békére, az emberi jogokra és a fenntartható fejlődésre nevelésről szóló ajánlása is hangsúlyozza, melynek felülvizsgált szövegét az UNESCO 2023 őszén, a 42. Közgyűlésen fogadta el (Recommendation on Education for Peace, Human Rights and Sustainable Development).

Az UNESCO 2023-ban kiadott egy „A gyűlöletbeszéd kezelése az oktatáson keresztül” című útmutatót is, amely online elérhető: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384872

További információk:  

https://www.unesco.org/en/days/education 

 

 

Hírek

Nők a Tudományban Kiválósági Díj 2018 díjátadó ünnepsége

Nők a Tudományban Kiválósági Díj 2018 díjátadó ünnepsége

8/03/2019

A Nők a Tudományban Egyesület (továbbiakban: NaTE) által 2013-ban alapított elismerést olyan fiatal kutatónők nyerhetik el, akik kiemelkedő teljesítményt mutatnak fel szakterületükön és aktív részesei a hazai tudományos életnek; mindemellett készek részt vállalni a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséből a fiatal lányok körében, így inspirálva környezetüket. 

XXII. Víz Világnapi Nemzetközi Úszóverseny

12/02/2018

Az idén immár 22. alkalommal kerül sor a Víz Világnapi Nemzetközi Úszóverseny megrendezésére Miskolcon 2018. március 10-11-én a Kemény Dénes Városi Sportuszodában.