2021-07-05 09:08:00

Befogadás és oktatás - megjelent a GEM jelentés

Magyar nyelven is elérhető a Globális oktatási monitoring jelentés 2021. Közép- és Kelet-Európa, a Kaukázus térsége és Közép-Ázsia; Befogadás és oktatás: mindenki alatt valóban mindenkit értünk című regionális jelentés összefoglalója. 

 

A befogadó oktatás megteremtése az ENSZ 4. fenntartható fejlesztési céljának része. Befogadó oktatás alatt a sokszínűséget támogató és az összetartozás érzését erősítő tevékenységekből álló folyamatot értjük, amely abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy minden ember értékes és tehetséges valamiben. Az oktatási rendszereket minden egyes tanuló igényeihez illeszkedve kell működtetni, a tanulók sokszínűségére pedig nem problémaként, hanem erőforrásként kell tekinteni.  A magas színvonalú, befogadó nevelés-oktatás biztosítása a társadalmi befogadáshoz kapcsolódik. 

A legfőbb megállapítások szerint Közép- és Kelet-Európa, a Kaukázus térsége és Közép-Ázsia előrelépést mutat a befogadó nevelés-oktatás jogi alapon történő értelmezésében, ugyanakkor a befogadásra való átállás korántsem teljes körű - a szegregáció és a hátrányos megkülönböztetés egyéb formái továbbra is léteznek, és akadályozzák a befogadást.

Az összefoglaló legfontosabb megállapításaihoz 10 ajánlást is tartalmaz:  

  1. A befogadó nevelés-oktatás fogalmának kiterjesztése: annak minden tanulót magában kell foglalnia – és a mindenki alatt valóban mindenkit értünk. 
  2. A tanulókat kell a középpontba állítani: a befogadás nem csupán egy eredmény, hanem mindenekelőtt egy folyamat és élmény. 
  3. Érdemi konzultációt kell folytatni a közösségekkel és a szülőkkel: a befogadást nem lehet felülről az emberekre erőltetni. 
  4. A nem kormányzati szereplőknek teret kell biztosítani arra, hogy felhívják a figyelmet a hiányosságokra és orvosolják azokat: biztosítani kell, hogy a befogadással kapcsolatban ugyanazon cél élésén munkálkodjanak. 
  5. Biztosítani kell a kormányzati szervek, az ágazatok és a szintek közötti együttműködést: a befogadó nevelés-oktatás a társadalmi befogadásnak pusztán egy része. 
  6. A szakértelmet és az erőforrásokat meg kell osztani: ez az egyetlen módja a befogadásra való áttérés fenntartásának. 
  7. Az egyetemes tervezést (universal design) kell alkalmazni: gondoskodni kell arról, hogy a befogadó rendszerekben minden tanuló kibontakoztathassa a benne rejlő potenciál. 
  8. Fel kell készíteni, ösztönözni és motiválni kell a pedagógusokat és az őket támogató munkatársakat: mindannyiunknak készen kell állniuk valamennyi tanuló oktatására. 
  9. Körültekintően kell adatokat gyűjteni a befogadásról: kerülni kell a megbélyegző címkézést. 
  10. A kortársaktól való tanulás: nem könnyű a befogadás irányába történő elmozdulás. 

Az összefoglaló online magyar nyelven itt érhető el: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377713_hun/PDF/377713hun.pdf.multi 

A teljes jelentés angolul és oroszul itt érhető el: https://en.unesco.org/gem-report/Eurasia2021inclusion

 

 

Hírek

Konferencia „Közös gondolkodás a jövőnkről – Felelősségünk táguló körei” címmel

14/06/2019

2019. június 12-13-án immár ötödik alkalommal rendeztünk vallásközi konferenciát, amelynek ismét a Tihanyi Bencés Apátság adott otthont. Az idei esemény témája: „Közös gondolkodás a jövőnkről – Felelősségünk táguló körei”, ami szorosan kapcsolódik a legutóbbi konferencián alapul vett dokumentumokhoz, úgymint az ENSZ által 2015-ben elfogadott a Világunk átalakítása: Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 c. programja, illetve Ferenc pápa Laudato si’ enciklikája.

 

Nők a Tudományban Kiválósági Díj 2018 díjátadó ünnepsége

Nők a Tudományban Kiválósági Díj 2018 díjátadó ünnepsége

8/03/2019

A Nők a Tudományban Egyesület (továbbiakban: NaTE) által 2013-ban alapított elismerést olyan fiatal kutatónők nyerhetik el, akik kiemelkedő teljesítményt mutatnak fel szakterületükön és aktív részesei a hazai tudományos életnek; mindemellett készek részt vállalni a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséből a fiatal lányok körében, így inspirálva környezetüket.