2023-12-12 10:05:00

UNESCO - King Hamad Bin Isa Al-Khalifa díj 2023

Az UNESCO pályázati felhívást tett közzé az UNESCO - King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Információs és Kommunikációs Technológiák az Oktatásban díjra való jelölés lehetőségéről. A kiírás idei témája: Digitális tanulás az oktatás környezetbarátabbá tételéért (“Digital learning for greening education”).

Pályázati határidő a Magyarországról benyújtható pályázatokra: 2024. január 5.

A díjat olyan kezdeményezéseknek ítélik oda, amelyek a digitális technológiát innovatív és inkluzív éghajlat-pedagógiai módszerek kidolgozására használják. A kiválasztott programoknak lehetőséget kell adniuk a tanulóknak arra, hogy elsajátítsák az éghajlati zavarok kezeléséhez és a fenntartható fejlődés előmozdításához szükséges ismereteket, értékeket és készségeket. Az idei felhívás a nyilvános digitális tanulás és a zöld oktatás közötti szinergiák ösztönzésével, valamint az e téren bevált gyakorlatok bemutatásával a 2022-ben megrendezett az Oktatás Átalakítását Célzó Csúcstalálkozón (Transforming Education Summit) meghatározott számos kiemelt területet érint. 

A 2005-ben alapított, a Bahreini Királyság által finanszírozott, két, egyenként $25,000 pénzjutalommal járó díj célja olyan projektek díjazása, melyek a tanulást, az oktatást és általában a nevelési munka eredményességét segítik elő az információs és kommunikációs technológiák innovatív alkalmazásával. 

 

Pályázati feltételek:

A felhívásra magánszemélyek, intézmények, nem kormányzati szervezetek vagy egyéb szervezetek nyújthatnak be pályázatot az alábbi kritériumok teljesülése esetén:

  • a projektnek összhangban kell lennie a díj célkitűzéseivel, valamint illeszkednie kell az aktuális felhívás témájához;
  • a projektnek legalább 1 éve tartania kell;
  • a projekt és annak kapcsolódó szervezete nem kapcsolódhat az UNESCO-hoz, és nem kaphat semmilyen támogatást az UNESCO-tól;
  • a projekt által használt technológiai eszközöknek nyíltnak és ingyenesnek kell lenniük. 

A felterjesztések benyújtása online felület segítségével történik, mely a www.unesco.org/ict-ed-prize  címen érhető el. Regisztrálni az említett felületre a következő oldalon lehetséges: www.unesco.org/ict-ed-prize/register

Pályázati határidő a Magyarországról benyújtható pályázatokra: 2024. január 5. 

 

A pályázás két lépcsőben történik. Először a pályázó személy, intézmény vagy nem kormányzati szervezet feltölti pályázatát a fent említett oldalra, majd a beérkező pályázatok közül az UNESCO azokat fogadja be, melyeket az adott tagállam UNESCO nemzeti bizottságán keresztül támogat. 

Magyarországon a beérkező javaslatokat az UMNB álláspontjának megjelölésével Bizottságunk Titkársága felterjeszti a kulturális és innovációs miniszternek jóváhagyásra. Tagállamonként legfeljebb három felterjesztés benyújtására van lehetőség, melynek végső határideje 2024. február 5. 

Kérjük, hogy pályázati szándék esetén a pályázati útmutatóban foglaltak figyelembe vételével a jelöléshez kapcsolódó angol nyelven kitöltött online formanyomtatványt, az esetleg szükséges, a jelölést támogató csatolandó dokumentumokkal legkésőbb 2024. január 5-ig az UNESCO e célból létrehozott online felületére szíveskedjenek feltölteni, és erről a pályázati anyag előzetes megküldésével az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságát az info@unesco.hu e-mail címen tájékoztatni szíveskedjenek. 

További információk: 

https://www.unesco.org/en/prizes/ict-education 

https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2023/12/ICT-in-education-prize-2023-user-guide-en.pdf 

 

Pályázatok

Az UNESCO alfabetizációs díjai 2024.

12/06/2024

Az UNESCO a témában két díjat ír ki: az UNESCO Sejong király díjat, amely az anyanyelvi oktatásra és képzésre fókuszál, valamint az UNESCO Konfuciusz díjat, amely az elmaradott térségekben élő felnőttek és beiskolázatlan fiatalok körében az írástudás előmozdításáért végzett tevékenységet díjazza.

Az idei felhívás kiemelt témája: "A többnyelvű oktatás előmozdítása: írástudás a kölcsönös megértésért és békéért".

Pályázati határidő Magyarországon: 2024. június 28.

2025 L'Oréal-UNESCO A Nőkért és a Tudományért Nemzetközi Díj

10/06/2024

A L'Oréal-UNESCO A Nőkért és a Tudományért Nemzetközi Díj 2025. évi pályázati felhívásának keretében öt kiemelkedő kutatónő részesül elismerésben a fizikai tudományok (beleértve a fizikát, kémiát és a földtani tudományokat is), a matematika és a számítástechnikai tudományok területén.

A díjra történő jelölés határideje: 2024. július 1. 

Emberi jogi rövidfilmverseny diákoknak 2024.

31/05/2024

Béke – Tisztelet – Erőszakmentes kommunikáció

Mit jelentenek ezek számodra, és miért fontosak a jövőd és a közös jövőnk szempontjából? 

Ez a témája az idei, a this human world (thw) nemzetközi emberi jogi filmfesztivál a bécsi ENSZ Információs Szolgálat (UNIS Vienna), az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR) ausztriai irodája és Bécs városának európai és nemzetközi ügyekért felelős ügyvezető irodájának támogatásával, valamint a cseh, a lengyel, a magyar, az osztrák, a szlovák, a szlovén és a török iskolákkal együttműködésben, 10 és 20 éves kor közötti fiatalok számára  meghirdetett emberi jogi rövidfilmversenyének.

A versenyre 2024. szeptember 20-ig lehet jelentkezni, de a műveket elég 2024. október 23-ig elküldeni.