2024-05-03 10:32:00

L’ORÉAL-UNESCO A Nőkért és a Tudományért Magyar Ösztöndíj 2024

A L’ORÉAL Magyarország és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság idén huszonkettedik alkalommal hirdeti meg ösztöndíjpályázatát a nemzetközi L’ORÉAL-UNESCO For Women in Science program szellemében.

Pályázatok beérkezési határideje: 2024. június 3.

Az ösztöndíj célja, hogy a fiatal tudós nőket és kutató szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba vehető tudományos eredmények elérésére sarkallja, továbbá ösztönözze és előmozdítsa a magyar nők helyzetét a tudományos és kifejezetten kutatói pályán, a legkülönbözőbb kutatási területeken. A program PhD vagy posztdoktori jelölteknek, valamit kutatást végző orvosoknak szól.

 

A L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj feltételrendszere

 • Magyar állampolgárság, vagy
 • külföldi állampolgárság esetén a pályázónak legalább 1 éve bizonyítottan magyar kutatásban kell részt venni, illetve magyarországi intézményben folytatni kutatási tevékenységet
 • A pályázaton a Magyar Köztársaság területén a felsőoktatási intézményekben, ezek kutató intézményeiben, vagy bármely kutatóhálózat intézményében dolgozó az alább megjelölt tudományterületek valamelyikén tudományos kutatással foglalkozó nők vehetnek részt:

1/ természettudományok, élettudományok (lásd További információk)

2/ anyagtudományok (lásd További információk)

3/ formális tudományok (lásd További információk

A 2024. évi pályázat három szabadon felhasználható ösztöndíj-támogatást tartalmaz a fent felsorolt három tudományágban.

40 év alatti (vagy 2024-ben 40. életévüket betöltő) nők pályázhatnak három, egyenként 2 500 000 Ft-os ösztöndíjra. 

A kiskorú gyermeket nevelő kutató esetében a pályázó kutató kérésére a pályázati korhatár megnövelhető: gyermekenként 2 évvel vagy a tudományos fokozatszerzést követően gyermeknevelési céllal igénybe vett távollétek hosszával (ha az több, mint 2 év).

A L’Oréal-UNESCO For Women in Science bármely országos vagy regionális programja által korábban már díjazott kutatónő nem pályázhat a díjra.

Az ösztöndíjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt.  

Amennyiben a szakmai zsűri valamelyik tudományágban nem talál megfelelő színvonalú pályázatot, fenntartja a jogát, hogy abban a tudományágban nem adja ki a díjat, illetve másik tudományágban pályázónak ítéli oda.

A pályázók emailen kapnak értesítést pályázatuk eredményéről. Az ösztöndíjat nyert pályázók nevét/személyét a pályázat kiírója nyilvánosságra hozhatja.

A pályázatokat elektronikus formában, kizárólag a www.forwomeninscience.com platformon kell benyújtani.

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani, és a következőket kell tartalmazniuk:

a) a PhD fokozatról szóló tanúsítvány másolata

b) tudományos kutatói önéletrajz (CV)

c) a pályázót bemutató, támogató, két ajánlólevél, a pályázóval azonos szakterületen dolgozó, tudományosan elismert, két szakembertől

d) publikációs lista melyben szerepel az adott folyóiratnak a közlemény megjelenésének évében érvényes impakt faktora, és az adott cikkekre érkezett független hivatkozások felsorolása (független az idézés, ha az idéző és az idézett cikknek nincsen közös szerzője); valamint a megjelent publikációk összesített impakt faktora, és az összes független hivatkozás számát; kiemelve a pályázó által legjelentősebbnek ítélt cikket, ahol a pályázó első és/vagy utolsó szerzős.

A formális tudományok kategóriában pályázóknál az impakt faktor adatok feltüntetése nem kötelező.

e) a pályázó pályázati témájának összefoglalása, kutatásának bemutatása maximum 3 gépelt oldalon magyar nyelven

f) a pályázati téma rövid bemutatása legfeljebb1 oldalon angol nyelven

g) külföldi állampolgárság esetén munkáltatói igazolás arról, hogy a pályázó részt vesz magyar kutatásban

h) Minden pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy amennyiben az általa pályázott tudományos projektben állatkísérletek is szerepelnek, azt az Állatvédelmi Törvény előírásai és az illetékes szakmai bizottságok előírásai szerint végzi.

i) Ha a pályázó kutatásához nélkülözhetetlen az állatkísérlet használata, meg kell indokolnia. A zsűrinek ezek alapján kell állást foglalnia vagy az állatkísérlet részletesebb indoklását bekérnie a pályázótól.

 

Médianyilvánosság

 • A pályázó vállalja, hogy a díj elnyerése esetén részt vesz a L’Oréal Magyarország által szervezett média tréningen.
 • A pályázó vállalja továbbá, hogy a díj elnyerése esetén részt vesz a L’Oréal-UNESCO A Nőkért és a Tudományért 2024 hivatalos eseményein, a díjátadó ceremónián, és szervezett interjúkon, valamint előre egyeztetett médiaszerepléseket vállal.
 • A pályázat nyertesei a díj elnyeréséről az információt bizalmasan kezelik és a hivatalos eseményig nem lépnek kapcsolatba a médiával.
 • A pályázat nyertesei beleegyeznek, hogy fényképet, filmet és interjút készítsenek róluk, amelyek a későbbiekben a programmal kapcsolatos célokra felhasználhatók: kiadványokban és audiovizuális médiában, beleértve, de nem kizárólagosan az írott sajtót, a szociális médiát, a televíziót, internetet, szabadtéri kiállításokat, vállalati kiadványokat.
 • A pályázat nyertesei vállalják, hogy az ösztöndíj elnyerését követően 2 évig a média rendelkezésére állnak tudományos munkásságuk ismertetésével kapcsolatban. 

 

Az ösztöndíj kifizetése

A díj kifizetése átutalással történik, a díjátadó ceremónia hetében.

 

Szabályok elfogadása

A pályázó a L'Oréal-UNESCO A Nőkért és a Tudományért magyar pályázatra kiírt pályázati felhívás megválaszolásával, a pályázatra való jelentkezéssel elfogadja a jelen pályázati feltételeket, és vállalja a fenti 3. pontban részletezett médianyilvánosságot.

 

Határidők

 • Jelentkezési felület megnyílása a www.forwomeninscience.com platformon: 2024. április 29.
 • Pályázatok beérkezési határideje: 2024. június 3.
 • Zsűri döntése: 2024. szeptember 1.
 • Eredményhirdetés/ díjátadó ceremónia: 2024. október

 

További információk: https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/109 

Pályázatok

UNESCO-Hamdan díj 2023.

28/06/2023

Jövőre már nyolcadik alkalommal adják át a tanítás hatékonyságáért létrehozott UNESCO-Hamdan díjat, melynek célja a tanítási gyakorlatok fejlesztése világszerte, különösen a fejlődő országokban, valamint a marginalizálódott és hátrányos helyzetű közösségekben. A díjjal olyan jelölteket kívánnak jutalmazni, akiknek hozzájárulása az oktatás és a tanulás minőségének javításához kiemelkedő. 

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 30. 

Holnap városáért díj, 2023

23/06/2023

Nem mindegy, hol és hogyan élünk!

2023-ban ismét meghirdetésre kerül a Holnap városáért díj, melyre először - a City Hungary Program részeként - 2013-ban lehetett pályázni. A Holnap városáért díj védjegyhasználatára önkéntes a pályázat.

Regisztrációs határidő: 2023. július 14. 24.00 óra

Pályázati anyagok leadási határideje: 2023. július 20.

Meghosszabbított hazai határidő! - UNESCO Kalinga-díj a tudomány népszerűsítéséért

9/06/2023

A díj célja olyan magánszemély, intézmény, nem kormányzati szervezet (NGO) vagy más szervezet elismerése, aki/amely jelentős mértékben hozzájárult a tudomány, vagy a technológia népszerűsítéséhez, segített értelmezni a tudományt és a technológiát a nyilvánosság számára, valamint hozzájárult a tudomány és társadalom közötti szakadék áthidalásához. Ez a tudománynépszerűsítés magában foglalja a médiakommunikáció minden formáját.

Pályázati határidő Magyarországon: 2023. július 3. éjfél

Az UNESCO alfabetizációs díjai 2023.

31/05/2023

Az UNESCO a témában két díjat ír ki: az UNESCO Sejong király díjat, amely az anyanyelvi oktatásra és képzésre fókuszál, valamint az UNESCO Konfuciusz díjat, amely az elmaradott térségekben élő felnőttek és beiskolázatlan fiatalok körében az írástudás előmozdításáért végzett tevékenységet díjazza.

Az idei felhívás kiemelt témája: „Az írni-olvasni tudás előmozdítása egy átalakulóban lévő világban”.

Pályázati határidő Magyarországon: 2023. június 12.

Földtudományi sokféleség - UNESCO természetfotó pályázat

31/05/2023

A pályázat az augusztusi fordulóval lezárult!

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság és a Varázslatos Magyarország 2023-ban ismét közös pályázatot hirdet, mellyel idén a földtudományi sokféleséget veszi fókuszába. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság a havi nyertes képeket közzéteszi felületein. A 2023-as pályázati év 2023. április 6-tól kezdődik.

A képeket minden hónap 1-jétől (0:01-től) lehet feltölteni az adott hónap 20-ig (23:59-ig).