2022-02-14 15:35:00

UNESCO/ Jikji Világemlékezet Díj

Az UNESCO közzétette az UNESCO/Jikji Világemlékezet Díj kilencedik kiírását. Az elismerés célja, hogy hozzájáruljon a dokumentumörökség mint az emberiség közös örökségének megőrzéséhez és hozzáférhetőségéhez. 

Pályázati határidő a Magyarországról benyújtható pályázatokra: 2022. március 1.

Az elismerés 30.000 USD összegű, amelyet kétévente ítélnek oda olyan személyeknek, intézményeknek, nem-kormányzati szervezeteknek, valamint egyéb szervezeteknek, amelyek kiemelkedő mértékben járultak hozzá a dokumentumörökség megőrzéséhez és hozzáférhetőségéhez.

Tagállamonként legfeljebb három jelölés benyújtására van lehetőség. A magyar jelöléseket az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságon (továbbiakban: UMNB) keresztül lehet benyújtani elektronikus formában. Kérjük, hogy pályázati szándék esetén a jelöléshez kapcsolódó, angol nyelven kitöltött formanyomtatványt a jelölést támogató csatolandó dokumentumokkal együtt legkésőbb 2022. március 1-ig szíveskedjenek megküldeni az UMNB számára az info@unesco.hu e-mail címre.

A jelölési dokumentációnak minden esetben tartalmaznia kell egy összefoglalót a jelölt munkásságáról, vagy eredményeiről, publikációkat és egy áttekintést arról, hogy a jelölt tevékenysége hogyan járult hozzá a dokumentumörökség megőrzéséhez és hozzáférhetőségéhez.

A pályázati felhívás teljes szövege, a jelöléssel és a jelölttel kapcsolatos kritériumok, valamint a jelölési formanyomtatvány itt érhető el.

 A párizsi UNESCO-központ felé történő benyújtás végső határideje: 2022. április 30.

További információk:

https://en.unesco.org/memoryoftheworld/jikji_prize 

https://en.unesco.org/news/unescojikji-memory-world-prize-call-nominations-1 

 

Pályázatok

Jelentkezési lehetőség az UNESCO/ISEDC közös ösztöndíjprogramjának 2020. évi kiírására

6/02/2020

Az UNESCO és a moszkvai International Center for Sustainable Energy Development közös programjának célja, hogy elősegítse a fejlődő és átalakuló országokat a kapacitás-építésben és humánerőforrás-fejlesztésben a fenntartható és megújuló energiaforrások vonatkozásában. A pályázati anyagokat 2020. március 10-ig várjuk.