Nők a Tudományban Kiválósági Díj 2023
2024-03-07 14:45:00

Nők a Tudományban Kiválósági Díj 2023

A Nature-díjas Nők a Tudományban Egyesület a szakterületükön legkiválóbb kutatónők munkásságának elismerésére 2013-ban alapította meg a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat, melyet az idei nőnaphoz kötődően a Magyar Tudományos Akadémia és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság védnökségével tizenegyedik alkalommal ítéltek oda.

A földtudományok kategóriában Dr. Lengyel Edina, a Pannon Egyetem Limnológia és a HUN-REN-PE Limnoökológia Kutatócsoport tudományos munkatársa kapta a rangos elismerést, aki kutatásaiban a sekély vizes élőhelyek jelentős élőlénycsoportjával, a kovaalgákkal foglalkozik. Terepi és laboratóriumi munkálatai révén arra keres válaszokat, hogy az emberi tevékenység miként változtatja meg az édesvizekben és a szikesekben élő kovaalgák jelenlétét és az általuk nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatásokat. Rangos szaklapokban megjelent eredményeit és a kutatócsoportjuk által kifejlesztett speciális mutatókat azóta már széles körben alkalmazzák, többek között tavak ökológiai állapotbecsléséhez is.

„A víz fontossága megkérdőjelezhetetlen, így vizeink megőrzése és jó állapotuk fenntartása a jelen és jövő kor kiemelt és sürgős feladatai közé tartozik. Ez viszont csak úgy lehetséges, ha a bennük zajló folyamatokat és kapcsolatokat minél pontosabban megismerjük” – emeli ki Dr. Lengyel Edina, aki szerint a „láthatatlan” vízi világ megismerése akár már óvodás korban elkezdődhet, a játékos mintavételek és a mikroszkópos felfedezés segítségével.

 

 

Az orvosi-biológiai kategória díjazottja Dr. Munkácsy Gyöngyi, a Semmelweis Egyetem adjunktusa, aki onkológiai kutatásai és bioinformatikai analízisekben szerzett tapasztalatai révén a genetikai alapú, személyre szabott medicina fejlődéséért dolgozik. Az ehhez szükséges, rendkívüli precizitást igénylő laboratóriumi munkafolyamatok során hatalmas mennyiségű adattömeg keletkezik, melynek bioinformatikai kiértékelése számos, nyilvánosan is elérhető eszköz és adatbázis bevonásával történik.

„A biológia és az informatika ötvözése lehetővé teszi számomra, hogy hozzájáruljak a rákgyógyítás terén folyó kutatásokhoz. Egy tumoros megbetegedés kialakulása és gyógyítása még mindig számos megoldatlan kérdéssel szembesít bennünket, én azonban hiszem, hogy e két terület kombinálása segíthet új diagnosztikai és terápiás megközelítések kifejlesztésében” – mutat rá Dr. Munkácsy Gyöngyi, aki az adatfeldolgozásban szerzett sokrétű tapasztalatait szívesen osztja meg tantermi oktatás keretében a következő generáció kutatópalántáival.

 

 

A kiemelkedő kutatói teljesítményhez nélkülözhetetlenek a mindennapi munkát segítő technikusok, laboránsok, asszisztensek és szakmai segítők is. Közülük az idei évben Kohajda Mónika, a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika laborasszisztense részesült Nők a Tudományban Kiválósági Díjban, aki 29 éve támogatja „Labor-Anyuként” az intézményben dolgozó orvosok, biológusok és PhD-hallgatók kutatásait.

A díjazott rendkívüli munkabíró képessége, kivételes szorgalma, végtelen türelme és lelkiismeretessége révén minden sejtbiológiai kutatásokhoz szükséges módszert elsajátított, az elmúlt időszakban pedig a Sejtbiológia Laboratórium aktív tagjaként pikkelysömörrel kapcsolatos vizsgálatokban vesz részt.

 

 

Forrás: Nők a Tudományban Egyesület 

További információk: https://nokatud.hu/kivalosagi-dij/ 

Fotókredit: Hódosy Kristóf.

Hírek

The Glass is Forever – Az üveg örök!

The Glass is Forever – Az üveg örök!

19/04/2024

A Budapest 2. kerületi Klebelsberg Kultúrkúria ad helyszínt a 6. GlasSpring kortárs üvegművészeti kiállításnak, melynek fontos célkitűzése a generációról generációra hagyományozott, ma már szinte kizárólag autonóm módon, kis műhelyekben, stúdiókban gyakorolt szaktudás és művészet aktuális állapotának és fejlődésének bemutatása. Teret nyújt a résztvevő közel hatvan művész, köztük tíz MOME üvegszakos hallgató egyéni útkeresésének bemutatásához. 

Vízkonfliktusok kezelésével foglalkozó UNESCO Tanszék

16/04/2024

Sikeresen lezárult egy új - a vízkonfliktusok kezelésével foglalkozó - UNESCO Tanszék létrehozásának egyéves folyamata a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, így 2024. március 21-én hivatalosan is létrejött Magyarország harmadik UNESCO tanszéke. Az egyetem Víztudományi Kara ad otthont az UNESCO Tanszéknek a Vízkonfliktusok Kezeléséről (UNESCO Chair on Water Conflict Management), Szöllősi-Nagy András professzor vezetésével. A tanszék munkájába a Nemzeti Közszolgálati Egyetem további munkatársai mellett több magyarországi felsőoktatási intézmény, és természetesen több kontinens, nemzetközileg elismert oktatói és kutatói szintén bekapcsolódnak majd.

Március 22. A víz világnapja

Március 22. A víz világnapja

22/03/2024

A március 22-i világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az édesvíz fontosságára és szorgalmazza az édesvízkészlettel való fenntartható gazdálkodást. Az UNESCO és az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága koordinálásával megvalósuló 2024. évi világnap központi témája: víz a jólétért és a békéért (Water for Prosperity and Peace).