2021-05-24 09:37:00

Művészeti nevelés nemzetközi hete 2021.

Az UNESCO  2021. május 24–30. között ünnepli a művészeti nevelés nemzetközi hetét, melynek célja felhívni a figyelmet a művészeti nevelés összekötő jelentőségére. 

2011-ben, az UNESCO Általános Konferenciájának 36. ülésszaka döntése értelmében nyilvánították május 4. hetét a művészeti nevelés nemzetközi hetévé.

A művészet annak sokszínűségében az egyén teljes fejlődéséhez vezető átfogó nevelés alapvető eleme. Ma a művészeti nevelés által erősített készségek, értékek és viselkedés minden eddiginél fontosabb. Ezek a kompetenciák - a kreativitás, az együttműködés és a fantáziadús problémamegoldás - fejlesztik a rugalmasságot, elősegítik a kulturális sokszínűség és a véleménynyilvánítás szabadságának megbecsülését, és erősítik az innovációhoz és a kritikus gondolkodáshoz kapcsolódó képességeket. A legmagasabb értelemben vett párbeszéd vektoraként a művészet felgyorsítja a társadalmi befogadást és a toleranciát multikulturális, összekapcsolt társadalmainkban. 

Egy festmény, egy műtárgy, őseink egy zenedarabja sokat elmond a civilizációk történetéről és az őket összekötő kötelékekről. Lehetővé teszi, hogy átérezzük és megértsük, mi egyesíti az emberiséget kultúráinak és megnyilvánulásainak sokféleségében, és ezáltal hozzájárul fenntartható jövőnkhöz. 

Ez a művészeti tudatosság már kiskortól elsajátítható és egész életen át fenntartható. Ezzel a meggyőződéssel, miszerint a kreativitás és a művészetek, valamint azok megismerése hozzájárulnak a prosperáló és békés társadalmak felépítéséhez, az UNESCO arra ösztönzi tagállamait, hogy támogassák a művészeti nevelést az iskolában és azon kívül is. A művészeti nevelés kulcsfontosságú azoknak a generációknak a képzésében, akik képesek lehetnek újragondolni az általuk örökölt világot. Támogatja a kulturális identitások vitalitását azáltal, hogy hangsúlyozza kapcsolódásaikat más kultúrákkal, hozzájárulva ezzel egy közös örökség felépítéséhez. Segít abban, hogy globalizálódó világunknak toleráns és dinamikus polgárai legyenek.  

"A kreativitás építi azt a rugalmasságot, amelyre válság idején szükségünk van. Ápolni kell a legfiatalabb életkortól kezdve, annak érdekében, hogy felszabadulhasson a képzelet, felébredjen a kíváncsiság és az emberi tehetség gazdagsága és sokfélesége iránti megbecsülés. Mindez az oktatásnál kezdődik." 
Audrey Azoulay, az UNESCO főigazgatója, a 2021-es művészeti nevelés nemzetközi hete alkalmából

Hírek

A fény nemzetközi napja

A fény nemzetközi napja

16/05/2024

„A fény az UNESCO mandátumának minden elemében megtalálható. A tudomány és a technológia nyitottabbá tételétől és a kutatói karrier előmozdításától – különösen a nők esetében – az oktatás, a kulturális sokszínűség és az örökség sokszínűségének elősegítéséig, csakúgy, mint az információ szabad áramlásának támogatása, szervezetünk erőfeszítései egyetlen célt szolgálnak: a szebb jövőt."

(Részlet Audrey Azoulay, az UNESCO főigazgatójának világnapi üzenetéből, 2024)

„Technology on Her Terms” megjelent az idei GEM Report

„Technology on Her Terms” megjelent az idei GEM Report

30/04/2024

Milyen szerepet játszhat az oktatás annak meghatározásában, hogy a technológiai fejlődés a nemek között egyenlően alakuljon? A mai digitális korszakban a technológia új oktatási lehetőségeket kínál, de kockázatokat is rejt magában, különösen a lányok számára. „Technology on Her Terms”  alcímmel, a nemek közti egyenlőségre koncentrálva jelent meg a 2024-es Globális oktatási monitoring jelentés (GEM Report), mely angol nyelven online elérhető. 

Magic Mitten - eszköztár a háború által érintett gyermekek támogatására

Magic Mitten - eszköztár a háború által érintett gyermekek támogatására

25/04/2024

A Magic Mitten egy applikáció és egy kinyomtatható könyv, amelyet a háború sújtotta gyermekek támogatására fejlesztettek ki. A megalapozott kutatások és a kognitív viselkedéselmélet alapján kidolgozott Magic Mitten segít a gyerekeknek megbirkózni a háború következményeivel, beleértve a veszteséget, a félelmet és a fájdalmas emlékeket. A Magic Mitten mesemondás, interaktív gyakorlatok és lenyűgöző illusztrációk keveréke, amely rezonál a gyerekek tapasztalataira, és segíti érzelmi és szociális fejlődésüket.

The Glass is Forever – Az üveg örök!

The Glass is Forever – Az üveg örök!

19/04/2024

A Budapest 2. kerületi Klebelsberg Kultúrkúria ad helyszínt a 6. GlasSpring kortárs üvegművészeti kiállításnak, melynek fontos célkitűzése a generációról generációra hagyományozott, ma már szinte kizárólag autonóm módon, kis műhelyekben, stúdiókban gyakorolt szaktudás és művészet aktuális állapotának és fejlődésének bemutatása. Teret nyújt a résztvevő közel hatvan művész, köztük tíz MOME üvegszakos hallgató egyéni útkeresésének bemutatásához.