Témák

Tanuló Városok Globális Hálózata

26/03/2017

Az UNESCO Tanuló Városok Globális Hálózata egy nemzetközi szakpolitika-központú hálózat, melynek célja inspirációt, know-how-t és jó gyakorlatot megosztani a résztvevő városok között az élethosszig tartó tanulás terén. A hálózatnak két magyarországi tagja van: Pécs és Kaposvár. Pécs városa az alapításának 650. jubileumát ünneplő PTE részvételével készült pályázatával 2017-ben megkapta az UNESCO Globális Tanuló Város Díját is a közösség-alapú tanulások  és tanuló fesztivál program elismeréseként. 

UNESCO Globális Geoparkok

26/03/2017

A geoparkok alapvető célja a földtudományi sokféleség (geodiverzitás) védelme, a földtudományi örökség bemutatása (geoturizmus), az értékközpontúságra és fenntarthatóságra irányuló szemléletformálás, ezen belül is kiemelten a földtani örökség értékének és jelentőségének tudatosítása a helyben élők körében.

Ember és Bioszféra Program

26/03/2017

Az UNESCO 1971-ben indította útjára az "Ember és Bioszféra" programot, mely a természeti környezet megóvását, valamint az ember és környezete kapcsolatának javítását tűzte ki céljául.

Világörökség

26/03/2017

Az UNESCO 1972-ben elfogadott Világörökség egyezményének célja az emberiség kiemelkedő értékkel bíró kulturális és természeti örökségének megőrzése. Az egyezményhez csatlakozó állam egyebek között kötelezettséget vállal arra, hogy a területén fekvő világörökségi helyszíneket óvja és megőrzi a későbbi generációk számára is.

Szellemi Kulturális Örökség

24/03/2017

A Szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló egyezményt 2003-ban fogadta el az UNESCO közgyűlése, és 2020 júliusáig 180 állam csatlakozott hozzá. Az egyezmény célja az élő közösségi gyakorlatok megőrzése, a kulturális sokszínűség kölcsönös elismerése, valamint a nem tárgyiasult és gyakran kihalással fenyegetett kifejezési formák jelentőségének tudatosítása, az ilyen örökség-elemek védelme.  

Magyarország 2006-ban a XXXVIII. kihirdető törvény megalkotásával tette lehetővé az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Megőrzéséért létrejött Egyezmény ratifikálását. A magyar törvény szövege tartalmazza az egyezmény eredeti angol szövegét és annak hivatalos magyar fordítását.