Mengyelejev Nemzetközi Alaptudományi Díj
2020-12-12 10:02:00

Mengyelejev Nemzetközi Alaptudományi Díj

Az UNESCO közzétette az UNESCO-Oroszország Mengyelejev Nemzetközi Alaptudományi Díj első pályázati felhívását. A díj célja az alaptudományok (kémia, fizika, matematika és biológia) területén a fejlődésre, az ismeretterjesztésre és nemzetközi együttműködésre vonatkozóan elért azon főbb eredmények elismerése és jutalmazása, amelyek jelentős átalakító hatással bírnak regionális, vagy globális szinten. Az UNESCO prioritásaival összhangban a felhívás kifejezetten ösztönzi női tudósok jelölését.

A tagállamként benyújtandó felterjesztési javaslatok feltöltését az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság (továbbiakban: UMNB) végzi.

Az UMNB 2021. február 5-ig várja az info@unesco.hu e-mail címen a jelölési javaslatok pályázati dokumentációját.

A felhívást évente hirdetik meg, minden esztendőben két nyertessel. Mindkét díjazott 250.000 USD összegű pénzjutalmat, egy oklevelet és egy aranyérmet vehet át elismerésként. A jelöltekre vonatkozóan életkori megkötés nincs, ehhez hasonlóan az országonként benyújtható felterjesztések számára vonatkozóan sincs korlátozás.

A részletes pályázati feltételrendszer a díj statútumából, a díjra vonatkozó szabályokat és előírásokat rögzítő dokumentumból (Rules and Regulations), valamint a díj hivatalos honlapján (https://en.unesco.org/stem/basic-sciences-prize) elérhető információkból ismerhető meg.
 
Jelölési javaslatok benyújtására a következők jogosultak: a szervezet tagállamai az adott ország UNESCO nemzeti bizottságával együttműködésben, az UNESCO-val hivatalos partnerségben lévő, a díj szempontjából releváns területeken aktív nem-kormányzati szervezetek, UNESCO Tanszékek, UNESCO 2-es kategóriájú intézetek, nemzetközi tudományos szervezetek és egyetemek.
 

A fentiek alapján a tagállamok a nemzeti bizottsággal együttműködésben nyújthatnak be jelölési javaslatot, míg a felterjesztésre jogosult szervezetek, intézmények, egyetemek közvetlenül tölthetik fel jelöléseiket, melyhez egy felhasználói segédlet nyújt segítséget. Az UNESCO felé történő benyújtás végső határideje: 2021. március 15.

 
A tagállamként benyújtandó felterjesztési javaslatok feltöltését az UMNB végzi. A felterjesztési javaslatokat az UMNB 2021. február 5-ig fogadja az info@unesco.hu email címen az UMNB által készített word formátumú jelölési nyomtatvány 2. és 3. pontjainak kitöltésével és megküldésével, valamint a díj szabályzata szerint kötelezően feltöltendő dokumentumok rendelkezésre bocsátásával.
 
Forrás és további információk: https://en.unesco.org/stem/basic-sciences-prize 
 

Pályázatok

UNESCO/ Jikji Világemlékezet díj

21/02/2024

Az UNESCO tizedik alkalommal tette közzé az UNESCO/Jikji Világemlékezet díj pályázati felhívását. Az elismerés 30.000 USD összegű, amelyet kétévente ítélnek oda olyan személyeknek, intézményeknek, nem-kormányzati szervezeteknek, valamint egyéb szervezeteknek, amelyek kiemelkedő mértékben járultak hozzá a dokumentumörökség megőrzéséhez és hozzáférhetőségéhez.

Pályázati határidő a Magyarországról benyújtható pályázatokra: 2024. március 27.

UNESCO Tanszék pályázat 2024.

23/01/2024

Az UNESCO Tanszék / UNITWIN hálózatok programját 1992-ben indította az UNESCO, a szervezet Általános Konferenciájának 26. ülésszaka döntései alapján (1991.). A program jelenleg 120 tagállam több mint 950 résztvevőjével működik, célja elősegíteni a nemzetközi, egyetemek közötti együttműködést és hálózatépítést az ismeretek megosztása és az együttműködés révén. 

A pályázat feltétele, hogy a pályázó pályázati szándékát legkésőbb 2024. március 1-ig az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága részére jelezze a szükséges formanyomtatvány kitöltésével és annak info@unesco.hu e-mail címre történő megküldésével.