2022-04-20 15:39:00

Az UNESCO-Madanjeet Singh Díj 2022. évi felhívása

A 100.000 USD pénzügyi elismeréssel járó díjban olyan egyének, szervezetek és intézmények részesülhetnek, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységet folytatnak a tolerancia és az erőszakmentesség elősegítéséért a tudomány, a kultúra, a művészetek és a kommunikáció területén. A jelölhetők körébe tartoznak továbbá az intolerancia áldozatává vált értelmiségiek családjai is.

Pályázati határidő a Magyarországról benyújtható pályázatokra: 2022. május 13.

 

UNESCO Madanjeet Singh Díj a Tolerancia és az Erőszakmentesség Előmozdításáért

 

Az 1995-ben létrehozott díj kiírását immáron 13. alkalommal tette közzé az UNESCO. Tagállamonként legfeljebb két jelölés benyújtására van lehetőség. Az önjelölést a statútum kizárja.

Az UNESCO által közzétett 2022. évi pályázati felhívás értelmében fontos szempont, hogy a jelöltek kivételes tevékenységet folytassanak és vezető szerepet töltsenek be a tolerancia népszerűsítése terén, valamint egy vagy több kiemelkedő jelentőségű kezdeményezés kötődjön hozzájuk, amelyeknek célja a tolerancia és erőszakmentesség fejlesztésének elősegítése.

Felterjesztés benyújtására jogosultak köre: a szervezet tagállama az ország nemzeti bizottságával együttműködésben; az UNESCO-val hivatalos kapcsolatban lévő olyan nem-kormányzati szervezetek és alapítványok, amelyek a díj területén tevékenykednek; a díj korábbi nyertesei; a főigazgató által arra érdemesnek talált kiemelkedő tudású személyek; illetve bármely olyan, a zsűri által megfelelőnek talált személy vagy civil társadalmi szervezet, aki a béke, az emberi jogok, az erőszakmentesség és a tolerancia kultúrájának előmozdításáért dolgozik a világban.

A jelölttel és a díjra jelöléssel kapcsolatos részletes feltételek a statútumból ismerhetőek meg.

 

A felterjesztési dokumentációkat az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság (továbbiakban: UMNB) 2022. május 13-ig fogadja az info@unesco.hu email címen a következő dokumentumok megküldésével egyidejűleg:

·         angol nyelven kitöltött jelölési formanyomtatvány (az 1. pont kivételével),

·         legalább két, a jelölttől független személy angol nyelvű támogatólevele a jelölési nyomtatvány 3.5. pontjában megjelölt személyek közül,

·         a statútum 6.4. pontja szerinti angol nyelvű kísérőlevél szövegtervezete.

Az UMNB Titkársága részére beérkezett felterjesztési dokumentációkat az UMNB-elnök állásfoglalásával megküldjük jóváhagyásra az UNESCO-ügyekért felelős miniszter részére, aki a javaslat benyújtója lesz az UNESCO felé. A pályázat UNESCO felé való benyújtásának végső határideje: 2022. június 15.

További információk: https://en.unesco.org/prizes/madanjeet_singh  

Pályázatok

Jelentkezés az UNESCO Kreatív Városok Hálózatába

22/03/2023

Az UNESCO 2004-ben azzal a céllal hozta létre a Kreatív Városok Hálózatát, hogy erősítse a nemzetközi együttműködést a világ azon városai között, amelyek a kultúrát és a kreativitást a fenntartható fejlődés stratégiai tényezőiként ismerik el gazdasági, társadalmi, kulturális és környezeti szempontból egyaránt. A program hét kreativitási területet foglal magába: az irodalom, a filmművészet, a zene, a design, a népművészetek, a médiaművészetek és a gasztronómia.

A városok közvetlenül az UNESCO párizsi központja felé nyújtják be pályázatukat, amelyhez csatolni kell az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság (UMNB) ajánlólevelét is. Az UMNB 2023. május 31-ig várja a jelentkezni kívánó városok pályázati dokumentációját.

Pályázati lehetőség UNESCO Tanszék létesítésére

7/02/2023

Az UNESCO Tanszék / UNITWIN hálózatok programját 1992-ben indította az UNESCO, a szervezet Általános Konferenciájának 26. ülésszaka döntései alapján (1991.). A program jelenleg 117 tagállam több mint 850 résztvevőjével működik, célja elősegíteni a nemzetközi, egyetemek közötti együttműködést és hálózatépítést az ismeretek megosztása és az együttműködés révén. 

Pályázási határidő Magyarországról: 2023. március 31. 

UNESCO - King Hamad Bin Isa Al-Khalifa díj 2022.

24/11/2022

Az UNESCO pályázati felhívást tett közzé az UNESCO - King Hamad Bin Isa Al-Khalifa Információs és Kommunikációs Technológiák az Oktatásban díjra való jelölés lehetőségéről. A kiírás idei témája: nyilvános platformok használata a digitális oktatási tartalmakhoz való inkluzív hozzáférés biztosítására. 

Pályázati határidő a Magyarországról benyújtható pályázatokra: 2022. december 14.