2024-02-14 12:42:00

Szombathely UNESCO Tanuló Város lett

Szombathely bekerült az UNESCO Tanuló Városok Globális Hálózatába, a döntésről az UNESCO Élethosszig Tartó Tanulás Intézete (Hamburg) 2024. február 14-i rendezvényén tájékoztatott. Az UNESCO kiemeli, ezek a városok kivételes elkötelezettségről tettek tanúbizonyságot helyi közösségeikben az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek segítésében. A döntéssel Szombathely egy olyan globális hálózat részévé válik, amelynek célja inspirációt, know-how-t és jó gyakorlatot megosztani a résztvevő városok között az élethosszig tartó tanulás terén.

„Szombathely 2000 éve lakott település, óriási múlttal és gazdag kultúrával, amire rendkívül büszkék vagyunk, ugyanakkor elengedhetetlen számunkra, hogy folyamatosan szem előtt tartsuk jövőbeli fejlődésünket.

Városunk jövője jelentős mértékben függ munkaintenzív iparszerkezetünk válságálló tudásgazdasággá történő átalakításától. Azért csatlakoztunk az UNESCO Tanuló Városok Globális Hálózatához, mert a digitalizáció mellett az oktatás és az élethosszig tartó tanulás a legfontosabb pillérei ennek a folyamatnak, amelyben kiemelt partnereink között szerepelnek a helyi egyetemi központok, oktatási intézmények, kamarák, magáncégek és önkormányzati intézmények, valamint a város kulturális központja; támogatva a hagyományos és a nonformális oktatás, valamint a tehetséggondozás különböző formáit.

Büszkék vagyunk arra, hogy csatlakozhatunk ehhez az inspiráló közösséghez és nagyon várjuk, hogy saját jógyakorlataink bemutatásán túl más tagvárosoktól is tanulhassunk. Ne feledjék, Szombathely az a település, ahol a holnap városa a jelen valósága.” – dr. Nemény András, Szombathely MJV polgármestere

 

A Tanuló Városok Globális Hálózata az egész életen át tartó tanulás gyakorlatát segíti és támogatja a világ városaiban a tagjai közötti szakpolitikai párbeszéd és az egymástól való tanulás ösztönzésével, kapcsolatok kialakításával, partnerségek előmozdításával, kapacitásfejlesztéssel, továbbá olyan eszközök kifejlesztésével, amelyek ösztönzik és elismerik a tanuló városok építésében elért előrehaladást.

Az UNESCO február 14-i rendezvényének keretében 35 ország 64 városának felvételét jelentették be az UNESCO Tanuló Városok Globális Hálózatába. A hálózatnak Szombathellyel együtt immár két magyarországi tagja van, a másik tag Pécs városa, mely 2017-ben csatlakozott a hálózathoz.  

További információk: 

https://www.uil.unesco.org/en/articles/unesco-global-network-learning-cities-64-new-members-35-countries 

Hírek

The Glass is Forever – Az üveg örök!

The Glass is Forever – Az üveg örök!

19/04/2024

A Budapest 2. kerületi Klebelsberg Kultúrkúria ad helyszínt a 6. GlasSpring kortárs üvegművészeti kiállításnak, melynek fontos célkitűzése a generációról generációra hagyományozott, ma már szinte kizárólag autonóm módon, kis műhelyekben, stúdiókban gyakorolt szaktudás és művészet aktuális állapotának és fejlődésének bemutatása. Teret nyújt a résztvevő közel hatvan művész, köztük tíz MOME üvegszakos hallgató egyéni útkeresésének bemutatásához. 

Vízkonfliktusok kezelésével foglalkozó UNESCO Tanszék

16/04/2024

Sikeresen lezárult egy új - a vízkonfliktusok kezelésével foglalkozó - UNESCO Tanszék létrehozásának egyéves folyamata a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, így 2024. március 21-én hivatalosan is létrejött Magyarország harmadik UNESCO tanszéke. Az egyetem Víztudományi Kara ad otthont az UNESCO Tanszéknek a Vízkonfliktusok Kezeléséről (UNESCO Chair on Water Conflict Management), Szöllősi-Nagy András professzor vezetésével. A tanszék munkájába a Nemzeti Közszolgálati Egyetem további munkatársai mellett több magyarországi felsőoktatási intézmény, és természetesen több kontinens, nemzetközileg elismert oktatói és kutatói szintén bekapcsolódnak majd.

Március 22. A víz világnapja

Március 22. A víz világnapja

22/03/2024

A március 22-i világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az édesvíz fontosságára és szorgalmazza az édesvízkészlettel való fenntartható gazdálkodást. Az UNESCO és az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága koordinálásával megvalósuló 2024. évi világnap központi témája: víz a jólétért és a békéért (Water for Prosperity and Peace).