Szabad információelőállítás, tudománynépszerűsítés
2020-10-12 09:43:00

Szabad információelőállítás, tudománynépszerűsítés

2020. október 16-án rendezi meg a Bakonyi Géza Alapítvány, az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszéke, valamint a Libre Art Magyarország Egyesület első közös online konferenciáját Szabad információelőállítás, tudománynépszerűsítés és amit erről az akadémiai szféra gondol címmel.

 

2015-ben az UNESCO Általános Konferenciájának 38. ülésszakán hozott döntés értelmében a szervezet szeptember 28-át  Az információhoz való egyetemes hozzáférés nemzetközi napjává nyilvánította. A téma fontosságát jól mutatja, hogy az ünneplés 2019-ben az ENSZ szintjére emelkedett, miután az ENSZ 74. Közgyűlése is meghozta erre vonatkozó döntését. Ehhez kapcsolódóan szervez online konferenciát 2020. október 16-án a Bakonyi Géza Alapítvány, az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszéke és a Libre Art Magyarország Egyesület.

 

A kiemelt figyelmet azért tartják fontosnak, mert ez az alkalom lehetőséget kínál arra, hogy az információhoz való hozzáférés kérdéskörének legfrissebb problémáiról szakmai párbeszédek induljanak. A tudományos tanácskozás reggel 10 órakor kezdődik, és két témakört érint. Az egyik a nyilvános tudástárak és adatbázisok előállításának és használatának etikai és jogi kérdéseivel foglalkozik, a másik a nyilvános tartalmakat előállítók és az akadémiai szféra együttműködésének lehetőségeit tárgyalja. Mindkét témakörben két rövidebb, 15-15 perces vitaindító előadást terveznek, amelyekhez kerekasztal-beszélgetések kapcsolódnak. A meghívott vendégek a téma szakértői és tudománynépszerűsítéssel is foglalkozó egyetemi oktatók.

 

Az online konferencia helyszíne: az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék Facebook-oldala. A konferencia anyagát rögzítik, így a későbbiekben is elérhetővé teszik.

 

Program:

 

10:00 A tudománynépszerűsítés új módjai. A nyilvános tartalmak és az egyetemi/akadémiai szféra hatékony együttműködései

Vitaindító: Fábri György, Varga Máté

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Fábri György, Zsiros László Róbert, Varga Máté, Sándor Klára

11:30 Nyilvános tudástárak, adatbázisok. A szabad információelőállítás etikai, jogi kérdései

Vitaindító: Szervác Attila, Moldován István

A kerekasztal-beszélgetés további résztvevői: Szervác Attila, Moldován István, Tamási Miklós, Székely Iván, Z. Karvalics László

 

Hírek

The Glass is Forever – Az üveg örök!

The Glass is Forever – Az üveg örök!

19/04/2024

A Budapest 2. kerületi Klebelsberg Kultúrkúria ad helyszínt a 6. GlasSpring kortárs üvegművészeti kiállításnak, melynek fontos célkitűzése a generációról generációra hagyományozott, ma már szinte kizárólag autonóm módon, kis műhelyekben, stúdiókban gyakorolt szaktudás és művészet aktuális állapotának és fejlődésének bemutatása. Teret nyújt a résztvevő közel hatvan művész, köztük tíz MOME üvegszakos hallgató egyéni útkeresésének bemutatásához. 

Vízkonfliktusok kezelésével foglalkozó UNESCO Tanszék

16/04/2024

Sikeresen lezárult egy új - a vízkonfliktusok kezelésével foglalkozó - UNESCO Tanszék létrehozásának egyéves folyamata a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, így 2024. március 21-én hivatalosan is létrejött Magyarország harmadik UNESCO tanszéke. Az egyetem Víztudományi Kara ad otthont az UNESCO Tanszéknek a Vízkonfliktusok Kezeléséről (UNESCO Chair on Water Conflict Management), Szöllősi-Nagy András professzor vezetésével. A tanszék munkájába a Nemzeti Közszolgálati Egyetem további munkatársai mellett több magyarországi felsőoktatási intézmény, és természetesen több kontinens, nemzetközileg elismert oktatói és kutatói szintén bekapcsolódnak majd.

Március 22. A víz világnapja

Március 22. A víz világnapja

22/03/2024

A március 22-i világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az édesvíz fontosságára és szorgalmazza az édesvízkészlettel való fenntartható gazdálkodást. Az UNESCO és az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága koordinálásával megvalósuló 2024. évi világnap központi témája: víz a jólétért és a békéért (Water for Prosperity and Peace).