2024-03-22 09:22:00

Március 22. A víz világnapja

A március 22-i világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az édesvíz fontosságára és szorgalmazza az édesvízkészlettel való fenntartható gazdálkodást. Az UNESCO és az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága koordinálásával megvalósuló 2024. évi világnap központi témája: víz a jólétért és a békéért (Water for Prosperity and Peace).

A fenntartható vízgazdálkodás számos előnnyel jár az egyének és a közösségek számára, beleértve az egészséget, az élelmezés- és energiabiztonságot, a természeti veszélyekkel szembeni védelmet, az oktatást, az életszínvonal és a foglalkoztatás javulását, a gazdasági fejlődést és az ökoszisztéma-szolgáltatások széles skáláját. A víz ezeken az előnyökön keresztül vezet a jóléthez és ezen előnyök igazságos megosztása elősegíti a békét.

A víz békét teremthet vagy konfliktust válthat ki. Ha kevés a víz, vagy szennyezett, vagy ha az emberek egyenlőtlenül, vagy egyáltalán nem férnek hozzá,  nőhet a feszültség közösségek és országok között. Világszerte több, mint 3 milliárd ember függ az országhatárokat átlépő víztől. Ennek ellenére csak 24 országnak van együttműködési megállapodása az összes közös vízre vonatkozóan.

Az éghajlatváltozás hatásainak növekedésével és a népesség növekedésével sürgősen szükség van az országokon belüli és országok közötti összefogásra legértékesebb erőforrásunk védelme és megőrzése érdekében. A közegészségügy és a jólét, az élelmiszer- és energiarendszerek, a gazdasági termelékenység és a környezeti integritás mind a jól működő és méltányosan irányított vízkörforgáson alapulnak.

 

Vízfejlesztési világjelentés

 

Minden évben a víz világnapján vagy annak közelében egy új Vízfejlesztési világjelentés jelenik meg annak érdekében, hogy a döntéshozók számára eszközöket biztosítson a fenntartható vízpolitikák kialakításához és végrehajtásához. Ezt a jelentést az UNESCO vízértékelési programja (World Water Assessment Program – WWAP) koordinálja az ENSZ vízzel foglalkozó szakosított szerve (UN-Water) megbízásából. A világnap központi témája összhangban áll a jelentés központi tematikájával.

A 2024-es jelentés leírja, hogy a biztonságos és méltányos vízügyi jövő kialakítása és fenntartása hogyan alapozza meg a jólétet és a békét mindenki számára, és bemutatja azt is, hogy a szegénység és az egyenlőtlenség, a társadalmi feszültségek és a konfliktusok hogyan erősíthetik fel a vízellátás bizonytalanságát. Felhívja a figyelmet a fenntartható vízgazdálkodás, a jólét és a béke közötti összetett és egymással összefüggő kapcsolatokra és rávilágít arra, hogy az egyik dimenzióban elért haladás milyen pozitív, gyakran alapvető hatásokkal járhat a többire.

 

A jelentést az UNESCO székházában sorra kerülő központi ünnepi rendezvényen mutatják be, amely esemény az UNESCO és az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága társszervezésében valósul meg a UN-Water nevében. 

Audrey Azoulay, az UNESCO főigazgatója ezúttal is közzétette világnapi üzenetét, melyben hangsúlyozza, hogy:
".... az UNESCO emlékeztetni kíván a párbeszéd és az együttműködés fontosságára a víz területén, legyen szó felszíni vagy felszín alatti vízről, folyékony vagy fagyott vízről. Ez a nemzetközi együttműködés nemcsak kívánatos, de elengedhetetlen is, amikor a világ lakosságának több mint 40%-a határokon átnyúló folyók medencéjében él, amelyek a világ édesvízkészletének csaknem 60%-át teszik ki."

A főigazgatói üzenet teljes terjedelmében angol nyelven itt érhető el.

További információk:

https://www.unesco.org/en/days/world-water 

https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report 

 

Hírek

The Glass is Forever – Az üveg örök!

The Glass is Forever – Az üveg örök!

19/04/2024

A Budapest 2. kerületi Klebelsberg Kultúrkúria ad helyszínt a 6. GlasSpring kortárs üvegművészeti kiállításnak, melynek fontos célkitűzése a generációról generációra hagyományozott, ma már szinte kizárólag autonóm módon, kis műhelyekben, stúdiókban gyakorolt szaktudás és művészet aktuális állapotának és fejlődésének bemutatása. Teret nyújt a résztvevő közel hatvan művész, köztük tíz MOME üvegszakos hallgató egyéni útkeresésének bemutatásához. 

Vízkonfliktusok kezelésével foglalkozó UNESCO Tanszék

16/04/2024

Sikeresen lezárult egy új - a vízkonfliktusok kezelésével foglalkozó - UNESCO Tanszék létrehozásának egyéves folyamata a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, így 2024. március 21-én hivatalosan is létrejött Magyarország harmadik UNESCO tanszéke. Az egyetem Víztudományi Kara ad otthont az UNESCO Tanszéknek a Vízkonfliktusok Kezeléséről (UNESCO Chair on Water Conflict Management), Szöllősi-Nagy András professzor vezetésével. A tanszék munkájába a Nemzeti Közszolgálati Egyetem további munkatársai mellett több magyarországi felsőoktatási intézmény, és természetesen több kontinens, nemzetközileg elismert oktatói és kutatói szintén bekapcsolódnak majd.

A Bükk-vidék Geopark elnyerte az UNESCO Globális Geopark címet

A Bükk-vidék Geopark elnyerte az UNESCO Globális Geopark címet

28/03/2024

Az UNESCO Végrehajtó Tanácsának jelenleg is zajló 219. ülésszakának tegnapi napján tizennyolc új helyszín felvételét hagyták jóvá az UNESCO Globális Geoparkok Hálózatába. Az új helyszínek között van Magyarországról a Bükk-vidék UNESCO Globális Geopark is. A hálózatba felvett további geoparkok Brazíliában, Kínában, Horvátországban, Dániában, Finnországban. Franciaországban, Görögországban, Lengyelországban, Portugáliában és Spanyolországban helyezkednek el. Mindemellett egy új, határon átnyúló geopark is található a most felvett helyszínek között, amely Belgium és Hollandia közös felterjesztése volt.

A hálózat immár 213 geoparkból áll 48 országban.