2020-04-08 09:31:00

IBC-COMEST közös nyilatkozat a COVID-19 járványról

Az UNESCO Nemzetközi Bioetikai Bizottsága (IBC) és az UNESCO Tudományos Ismeretek és Technológia Etikai Bizottságának (COMEST) közös nyilatkozata a COVID-19 világjárványról Etikai megfontolások globális nézőpontból címmel.

Az IBC és a COMEST nemzetközi tanácsadó testületek a bioetika és a tudomány- és technológia-etika terén, mely testületek 2020. április 6-án közös nyilatkozatot adtak ki a COVID-19 világjárványról Etikai megfontolások globális nézőpontból címmel.

A nyilatkozat útmutatást nyújt a politikai döntéshozók számára, és egyben tájékoztatja a nyilvánosságot azokról az alapvető etikai megfontolásokról, amelyeket figyelembe kell venni a COVID-19 világjárvány elleni globális küzdelem során.

Az UNESCO Tudományos Ismeretek és Technológia Etikai Bizottság (COMEST) egy tizennyolc független szakértőből álló testület.

  • A testület feladatai során többek között tanácsokkal látja el az UNESCO-t, annak tudomány- és technológiaetikát érintő programjaival kapcsolatban, valamint igyekszik elősegíteni a tudományos közösségek, a döntéshozók és a nagyközönség közötti párbeszédet.

Az UNESCO Nemzetközi Bioetikai Bizottsága (IBC) egy harminchat független szakértőből álló testület.

  • Figyelemmel kíséri az élettudományok és alkalmazásai fejlődését az emberi méltóság és a szabadság tiszteletben tartásának biztosítása érdekében. 

 

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága elkészítette a nyilatkozat magyar nyelvű fordítását.

 

A 2020. április 6-án közzétett eredeti nyilatkozat angol és francia nyelven is elérhető. További információk az UNESCO párizsi központjának honlapján olvashatóak.

 

A COVID-19 világjárvány globális egészségügyi krízishelyzet, mely mélyen érinti az UNESCO alapvető céljait és mandátumát. A helyzet rávilágít arra, hogy a tudományos együttműködés kulcsfontosságú abban, hogy megbirkózzunk a globális közegészségügyi problémával. Az oktatást folyamatosan biztosítani kell akkor is, amikor a gyerekek nem mehetnek iskolába. Emlékeztet minket a minőség fontosságára, az információ megbízhatóságára olyan időkben, amikor a tévhírek terjednek. Emlékeztet a kultúra és ismeretek erejére abban, hogy az emberi közösségek belső tartása és szolidaritása megmaradjon miközben távolságot kell tartanunk egymástól és otthonainkban kell maradnunk. Az  UNESCO elkötelezett a mellett, hogy támogassa a kormányokat a távoktatásban, a nyílt tudományban, az ismeretek és a kultúra megosztásában, melyek alapvető eszközeink az összetartozásban és közös emberségünk kifejezésében.

Hírek

Környezetvédelmi világnap (június 5.)

Környezetvédelmi világnap (június 5.)

5/06/2024

Az Egyesült Nemzetek Szervezete június 5-öt a környezetvédelem világnapjává (World Environment Day) nyilvánította 1972-ben. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a környezet védelmének és egészségének fontosságára, amely az egész világon hatással van az emberek jólétére és a gazdasági fejlődésre is.

Az idei esztendő központi témája a földterületek helyreállítása, az elsivatagosodás és a szárazságtűrő képesség (“land restoration, desertification, and drought resilience”). A szlogen: „A mi földünk. A mi jövőnk. Mi vagyunk a helyreállítás generációja (#GenerationRestoration)". 

A fény nemzetközi napja

A fény nemzetközi napja

16/05/2024

„A fény az UNESCO mandátumának minden elemében megtalálható. A tudomány és a technológia nyitottabbá tételétől és a kutatói karrier előmozdításától – különösen a nők esetében – az oktatás, a kulturális sokszínűség és az örökség sokszínűségének elősegítéséig, csakúgy, mint az információ szabad áramlásának támogatása, szervezetünk erőfeszítései egyetlen célt szolgálnak: a szebb jövőt."

(Részlet Audrey Azoulay, az UNESCO főigazgatójának világnapi üzenetéből, 2024)

„Technology on Her Terms” megjelent az idei GEM Report

„Technology on Her Terms” megjelent az idei GEM Report

30/04/2024

Milyen szerepet játszhat az oktatás annak meghatározásában, hogy a technológiai fejlődés a nemek között egyenlően alakuljon? A mai digitális korszakban a technológia új oktatási lehetőségeket kínál, de kockázatokat is rejt magában, különösen a lányok számára. „Technology on Her Terms”  alcímmel, a nemek közti egyenlőségre koncentrálva jelent meg a 2024-es Globális oktatási monitoring jelentés (GEM Report), mely angol nyelven online elérhető.