2020-04-08 09:31:00

IBC-COMEST közös nyilatkozat a COVID-19 járványról

Az UNESCO Nemzetközi Bioetikai Bizottsága (IBC) és az UNESCO Tudományos Ismeretek és Technológia Etikai Bizottságának (COMEST) közös nyilatkozata a COVID-19 világjárványról Etikai megfontolások globális nézőpontból címmel.

Az IBC és a COMEST nemzetközi tanácsadó testületek a bioetika és a tudomány- és technológia-etika terén, mely testületek 2020. április 6-án közös nyilatkozatot adtak ki a COVID-19 világjárványról Etikai megfontolások globális nézőpontból címmel.

A nyilatkozat útmutatást nyújt a politikai döntéshozók számára, és egyben tájékoztatja a nyilvánosságot azokról az alapvető etikai megfontolásokról, amelyeket figyelembe kell venni a COVID-19 világjárvány elleni globális küzdelem során.

Az UNESCO Tudományos Ismeretek és Technológia Etikai Bizottság (COMEST) egy tizennyolc független szakértőből álló testület.

  • A testület feladatai során többek között tanácsokkal látja el az UNESCO-t, annak tudomány- és technológiaetikát érintő programjaival kapcsolatban, valamint igyekszik elősegíteni a tudományos közösségek, a döntéshozók és a nagyközönség közötti párbeszédet.

Az UNESCO Nemzetközi Bioetikai Bizottsága (IBC) egy harminchat független szakértőből álló testület.

  • Figyelemmel kíséri az élettudományok és alkalmazásai fejlődését az emberi méltóság és a szabadság tiszteletben tartásának biztosítása érdekében. 

 

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága elkészítette a nyilatkozat magyar nyelvű fordítását.

 

A 2020. április 6-án közzétett eredeti nyilatkozat angol és francia nyelven is elérhető. További információk az UNESCO párizsi központjának honlapján olvashatóak.

 

A COVID-19 világjárvány globális egészségügyi krízishelyzet, mely mélyen érinti az UNESCO alapvető céljait és mandátumát. A helyzet rávilágít arra, hogy a tudományos együttműködés kulcsfontosságú abban, hogy megbirkózzunk a globális közegészségügyi problémával. Az oktatást folyamatosan biztosítani kell akkor is, amikor a gyerekek nem mehetnek iskolába. Emlékeztet minket a minőség fontosságára, az információ megbízhatóságára olyan időkben, amikor a tévhírek terjednek. Emlékeztet a kultúra és ismeretek erejére abban, hogy az emberi közösségek belső tartása és szolidaritása megmaradjon miközben távolságot kell tartanunk egymástól és otthonainkban kell maradnunk. Az  UNESCO elkötelezett a mellett, hogy támogassa a kormányokat a távoktatásban, a nyílt tudományban, az ismeretek és a kultúra megosztásában, melyek alapvető eszközeink az összetartozásban és közös emberségünk kifejezésében.

Hírek

64 elemmel bővült az UNESCO Világemlékezet listája

26/05/2023

2017-ben felfüggesztették a Világemlékezet listára való jelölés lehetőségét a jelölési eljárásra vonatkozó nézeteltérések miatt. Az azóta eltelt időszakban tett közös erőfeszítéseknek köszönhetően 2021-ben ismételten megnyílt a lehetőség a listára jelölést benyújtani kívánó országok számára. 2023. május 24-én az UNESCO Végrehajtó Tanácsa egyhangú döntéssel hagyta jóvá 64 új elem felvételét. A benyújtott jelölések több,mint 20 százalékát több tagállam közösen nyújtotta be.

Fotópályázatunk áprilisi díjazottjai

Fotópályázatunk áprilisi díjazottjai

17/05/2023

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság (UMNB) és a Varázslatos Magyarország 2023-ban ismét közös pályázatot hirdetett, mellyel idén a földtudományi sokféleséget veszi fókuszába. Az UMNB a havi nyertes képeket közzéteszi felületein. A 2023-as pályázati év 2023. április 6-tól 2023. december 20-ig tart.

A képeket minden hónap 1-jétől (0:01-től) lehet feltölteni az adott hónap 20-ig (23:59-ig).