2021-07-05 09:08:00

Befogadás és oktatás - megjelent a GEM jelentés

Magyar nyelven is elérhető a Globális oktatási monitoring jelentés 2021. Közép- és Kelet-Európa, a Kaukázus térsége és Közép-Ázsia; Befogadás és oktatás: mindenki alatt valóban mindenkit értünk című regionális jelentés összefoglalója. 

 

A befogadó oktatás megteremtése az ENSZ 4. fenntartható fejlesztési céljának része. Befogadó oktatás alatt a sokszínűséget támogató és az összetartozás érzését erősítő tevékenységekből álló folyamatot értjük, amely abban a meggyőződésben gyökerezik, hogy minden ember értékes és tehetséges valamiben. Az oktatási rendszereket minden egyes tanuló igényeihez illeszkedve kell működtetni, a tanulók sokszínűségére pedig nem problémaként, hanem erőforrásként kell tekinteni.  A magas színvonalú, befogadó nevelés-oktatás biztosítása a társadalmi befogadáshoz kapcsolódik. 

A legfőbb megállapítások szerint Közép- és Kelet-Európa, a Kaukázus térsége és Közép-Ázsia előrelépést mutat a befogadó nevelés-oktatás jogi alapon történő értelmezésében, ugyanakkor a befogadásra való átállás korántsem teljes körű - a szegregáció és a hátrányos megkülönböztetés egyéb formái továbbra is léteznek, és akadályozzák a befogadást.

Az összefoglaló legfontosabb megállapításaihoz 10 ajánlást is tartalmaz:  

  1. A befogadó nevelés-oktatás fogalmának kiterjesztése: annak minden tanulót magában kell foglalnia – és a mindenki alatt valóban mindenkit értünk. 
  2. A tanulókat kell a középpontba állítani: a befogadás nem csupán egy eredmény, hanem mindenekelőtt egy folyamat és élmény. 
  3. Érdemi konzultációt kell folytatni a közösségekkel és a szülőkkel: a befogadást nem lehet felülről az emberekre erőltetni. 
  4. A nem kormányzati szereplőknek teret kell biztosítani arra, hogy felhívják a figyelmet a hiányosságokra és orvosolják azokat: biztosítani kell, hogy a befogadással kapcsolatban ugyanazon cél élésén munkálkodjanak. 
  5. Biztosítani kell a kormányzati szervek, az ágazatok és a szintek közötti együttműködést: a befogadó nevelés-oktatás a társadalmi befogadásnak pusztán egy része. 
  6. A szakértelmet és az erőforrásokat meg kell osztani: ez az egyetlen módja a befogadásra való áttérés fenntartásának. 
  7. Az egyetemes tervezést (universal design) kell alkalmazni: gondoskodni kell arról, hogy a befogadó rendszerekben minden tanuló kibontakoztathassa a benne rejlő potenciál. 
  8. Fel kell készíteni, ösztönözni és motiválni kell a pedagógusokat és az őket támogató munkatársakat: mindannyiunknak készen kell állniuk valamennyi tanuló oktatására. 
  9. Körültekintően kell adatokat gyűjteni a befogadásról: kerülni kell a megbélyegző címkézést. 
  10. A kortársaktól való tanulás: nem könnyű a befogadás irányába történő elmozdulás. 

Az összefoglaló online magyar nyelven itt érhető el: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377713_hun/PDF/377713hun.pdf.multi 

A teljes jelentés angolul és oroszul itt érhető el: https://en.unesco.org/gem-report/Eurasia2021inclusion

 

 

Hírek

A fény nemzetközi napja

A fény nemzetközi napja

16/05/2024

„A fény az UNESCO mandátumának minden elemében megtalálható. A tudomány és a technológia nyitottabbá tételétől és a kutatói karrier előmozdításától – különösen a nők esetében – az oktatás, a kulturális sokszínűség és az örökség sokszínűségének elősegítéséig, csakúgy, mint az információ szabad áramlásának támogatása, szervezetünk erőfeszítései egyetlen célt szolgálnak: a szebb jövőt."

(Részlet Audrey Azoulay, az UNESCO főigazgatójának világnapi üzenetéből, 2024)

„Technology on Her Terms” megjelent az idei GEM Report

„Technology on Her Terms” megjelent az idei GEM Report

30/04/2024

Milyen szerepet játszhat az oktatás annak meghatározásában, hogy a technológiai fejlődés a nemek között egyenlően alakuljon? A mai digitális korszakban a technológia új oktatási lehetőségeket kínál, de kockázatokat is rejt magában, különösen a lányok számára. „Technology on Her Terms”  alcímmel, a nemek közti egyenlőségre koncentrálva jelent meg a 2024-es Globális oktatási monitoring jelentés (GEM Report), mely angol nyelven online elérhető. 

Magic Mitten - eszköztár a háború által érintett gyermekek támogatására

Magic Mitten - eszköztár a háború által érintett gyermekek támogatására

25/04/2024

A Magic Mitten egy applikáció és egy kinyomtatható könyv, amelyet a háború sújtotta gyermekek támogatására fejlesztettek ki. A megalapozott kutatások és a kognitív viselkedéselmélet alapján kidolgozott Magic Mitten segít a gyerekeknek megbirkózni a háború következményeivel, beleértve a veszteséget, a félelmet és a fájdalmas emlékeket. A Magic Mitten mesemondás, interaktív gyakorlatok és lenyűgöző illusztrációk keveréke, amely rezonál a gyerekek tapasztalataira, és segíti érzelmi és szociális fejlődésüket.

The Glass is Forever – Az üveg örök!

The Glass is Forever – Az üveg örök!

19/04/2024

A Budapest 2. kerületi Klebelsberg Kultúrkúria ad helyszínt a 6. GlasSpring kortárs üvegművészeti kiállításnak, melynek fontos célkitűzése a generációról generációra hagyományozott, ma már szinte kizárólag autonóm módon, kis műhelyekben, stúdiókban gyakorolt szaktudás és művészet aktuális állapotának és fejlődésének bemutatása. Teret nyújt a résztvevő közel hatvan művész, köztük tíz MOME üvegszakos hallgató egyéni útkeresésének bemutatásához.