2023-07-03 09:47:00

Az USA visszatér az UNESCO-ba

Az UNESCO 193 tagállama a szervezet rendkívüli közgyűlésén június 30-án igen nagy többséggel szavazta meg az Egyesült Államok javaslatát a UNESCO-ba való visszalépéséről. 

 

"Ezzel a visszatéréssel az UNESCO még erősebb pozícióba kerül megbízatásának teljesítéséhez." 

Audrey Azoulay, az UNESCO főigazgatója

 

Az Amerikai Egyesült Államok 2023. június 8-án levelet küldött az UNESCO főigazgatójának, melyben jelezte, hogy – a 2018-as kilépését követően – már júliusban újra csatlakozna a szervezethez egy konkrét pénzügyi terv szerint, amely kötelezettségvállalást tartalmaz az USA mintegy 619 millió dollárnyi tagdíj-hátralékának visszafizetésére. Az USA visszatérésével kapcsolatos pénzügyi kérdések megvitatására, 65 tagállam kezdeményezésére,  a főigazgató rendkívüli közgyűlést hívott össze, melyre 2023. június 29-30-án került sor az UNESCO párizsi központjában. 

Péntek délután igen nagy többséggel - 132 igen szavazattal és 10 nem szavazattal, 15 tartózkodás mellett - elfogadták az amerikai javaslatot, így minden feltétel adott ahhoz, hogy az USA júliusban teljes mértékben visszatérjen az UNESCO-ba. Magyarország természetesen igennel szavazott. 

 

"Nagyszerű nap ez az UNESCO és a multilateralizmus számára. Az elmúlt években elért lendületre építve szervezetünk az Egyesült Államok visszatérésével ismét az univerzalizmus felé halad." 

Audrey Azoulay, az UNESCO főigazgatója

 

A rendkívüli ülés összehívását az indokolta, hogy azt követően, hogy a Közgyűlés 2011-ben felvette Palesztinát szervezetbe teljes jogú tagként, az USA nem fizette be a tagdíját, így a 8 év elmaradt befizetései következtében a 2023 novemberében esedékes Közgyűlés 42. ülésszakán szavazati joggal nem rendelkezhetett, és választható sem lehetett volna. 
 

Az Egyesült Államok tagdíja a jövőben a szervezet rendes költségvetésének 22%-át teszi ki. Ehhez adódik hozzá hátralékaik fokozatos befizetése több éven keresztül, valamint 2023-ban 10 millió dolláros önkéntes hozzájárulás kiválasztott programok finanszírozásához (ilyenek az oktatáshoz való hozzáférés támogatása Afrikában, a holokausztra való emlékezés, a kulturális örökség megőrzése Ukrajnában és az újságírók védelmét támogató programok). Az UNESCO így megerősített költségvetéssel tudja folytatni oktatási, kulturális, tudományos és információs programjainak végrehajtását, emellett fokozni tudja az Afrikáért és a nemek közötti egyenlőségért, a két stratégiai prioritásáért tett fellépését is.

 

"Az UNESCO mandátuma – oktatás, tudomány, kultúra, információszabadság – abszolút központi szerepet játszik a 21. század kihívásaival történő megküzdésben. Ez a központi szerep, valamint a szervezeten belüli politikai feszültségek enyhülése és az elmúlt években indított kezdeményezések késztették az Egyesült Államokat a visszatérés kezdeményezésére."

Audrey Azoulay, az UNESCO főigazgatója

 

A szervezet élére 2017 novemberében megválasztott Audrey Azoulay a politikai feszültségek enyhítése és a konszenzus megtalálása érdekében közvetítéseket vezetett a legérzékenyebb, például közel-keleti témákban. Megreformálta a szervezetet is, hogy az hatékonyabban működjön. 

Az UNESCO így olyan új kezdeményezéseket tudott elindítani, amelyek lehetővé tették, hogy napjaink kihívásaival foglalkozzon, például a mesterséges intelligencia etikájával és az óceánok védelmével. Történelmi ambícióival összhangban visszatért az emblematikus helyszíni kampányokhoz is – mint például az iraki Moszul óvárosának újjáépítése. Az Egyesült Államok az UNESCO főigazgatójának június elején küldött levelében a visszatérésének okai között hivatkozik ezekre a reformokra és kezdeményezésekre is.

További információk: 

https://www.unesco.org/en/articles/united-states-america-returns-unesco-very-large-majority-member-states-vote-favour 

Hírek

A fény nemzetközi napja

A fény nemzetközi napja

16/05/2024

„A fény az UNESCO mandátumának minden elemében megtalálható. A tudomány és a technológia nyitottabbá tételétől és a kutatói karrier előmozdításától – különösen a nők esetében – az oktatás, a kulturális sokszínűség és az örökség sokszínűségének elősegítéséig, csakúgy, mint az információ szabad áramlásának támogatása, szervezetünk erőfeszítései egyetlen célt szolgálnak: a szebb jövőt."

(Részlet Audrey Azoulay, az UNESCO főigazgatójának világnapi üzenetéből, 2024)

„Technology on Her Terms” megjelent az idei GEM Report

„Technology on Her Terms” megjelent az idei GEM Report

30/04/2024

Milyen szerepet játszhat az oktatás annak meghatározásában, hogy a technológiai fejlődés a nemek között egyenlően alakuljon? A mai digitális korszakban a technológia új oktatási lehetőségeket kínál, de kockázatokat is rejt magában, különösen a lányok számára. „Technology on Her Terms”  alcímmel, a nemek közti egyenlőségre koncentrálva jelent meg a 2024-es Globális oktatási monitoring jelentés (GEM Report), mely angol nyelven online elérhető. 

Magic Mitten - eszköztár a háború által érintett gyermekek támogatására

Magic Mitten - eszköztár a háború által érintett gyermekek támogatására

25/04/2024

A Magic Mitten egy applikáció és egy kinyomtatható könyv, amelyet a háború sújtotta gyermekek támogatására fejlesztettek ki. A megalapozott kutatások és a kognitív viselkedéselmélet alapján kidolgozott Magic Mitten segít a gyerekeknek megbirkózni a háború következményeivel, beleértve a veszteséget, a félelmet és a fájdalmas emlékeket. A Magic Mitten mesemondás, interaktív gyakorlatok és lenyűgöző illusztrációk keveréke, amely rezonál a gyerekek tapasztalataira, és segíti érzelmi és szociális fejlődésüket.

The Glass is Forever – Az üveg örök!

The Glass is Forever – Az üveg örök!

19/04/2024

A Budapest 2. kerületi Klebelsberg Kultúrkúria ad helyszínt a 6. GlasSpring kortárs üvegművészeti kiállításnak, melynek fontos célkitűzése a generációról generációra hagyományozott, ma már szinte kizárólag autonóm módon, kis műhelyekben, stúdiókban gyakorolt szaktudás és művészet aktuális állapotának és fejlődésének bemutatása. Teret nyújt a résztvevő közel hatvan művész, köztük tíz MOME üvegszakos hallgató egyéni útkeresésének bemutatásához.