2021-06-15 09:25:00

Az UNESCO fennállásának 75. évfordulója

Az UNESCO az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete. A létrehozásáról szóló megállapodást 1945. november 16-án 37 állam írta alá Londonban. A szervezet Alkotmánya 1946. november 4-én lépett hatályba Párizsban, miután 20 állam ratifikálta.

Az UNESCO alkotmányának XV. cikke értelmében az államoknak az Egyesült Királyság kormányánál kell letétbe helyezniük az UNESCO-tagság elfogadásáról szóló okiratot. A szervezet Alkotmánya az Egyesült Királyság kormányának levéltárában érhető el aláírásra megnyitva. Az aláírásra az elfogadási okirat letétbe helyezése előtt vagy után egyaránt sor kerülhet. Az elfogadás kizárólag akkor érvényes, ha azt megelőzi vagy követi az aláírás. A szervezetből kilépett állam tagságának újra felvétele céljából letétbe helyez egy új elfogadási okiratot.

 

Az évforduló alkalmából az UNESCO, az Egyesült Királyság (mint az Alkotmány letéteményese) és Franciaország (mint a szervezet székhelye) együttműködésében megvalósult az elfogadási okiratok digitalizálása. A létrehozott archívum itt érhető el. Az együttműködés eredményeként megtörtént az 1945. évi alkotmány digitalizálása is.

 

Magyarországról

 

Az UNESCO-nak jelenleg 193 tagállama és 11 társult állama van, Magyarország 1948. szeptember 14. óta tagja a szervezetnek. A ratifikálásról szóló dokumentum itt érhető el. Hazánk 1952-ben kilépett a szervezetből, majd 1954-ben letétbe helyezte az új elfogadási okiratot, amely időpontól tagságunk folyamatos. A két dokumentum szintén hozzáférhető a létrehozott archívumban.

 

További információk a brit-francia kezdeményezésről: 

https://digital.archives.unesco.org/fr/webexposition-fr/detail/ebfcecf8-fc79-4fd5-a5f8-cdc3113832b0  

Hírek

A fény nemzetközi napja

A fény nemzetközi napja

16/05/2024

„A fény az UNESCO mandátumának minden elemében megtalálható. A tudomány és a technológia nyitottabbá tételétől és a kutatói karrier előmozdításától – különösen a nők esetében – az oktatás, a kulturális sokszínűség és az örökség sokszínűségének elősegítéséig, csakúgy, mint az információ szabad áramlásának támogatása, szervezetünk erőfeszítései egyetlen célt szolgálnak: a szebb jövőt."

(Részlet Audrey Azoulay, az UNESCO főigazgatójának világnapi üzenetéből, 2024)

„Technology on Her Terms” megjelent az idei GEM Report

„Technology on Her Terms” megjelent az idei GEM Report

30/04/2024

Milyen szerepet játszhat az oktatás annak meghatározásában, hogy a technológiai fejlődés a nemek között egyenlően alakuljon? A mai digitális korszakban a technológia új oktatási lehetőségeket kínál, de kockázatokat is rejt magában, különösen a lányok számára. „Technology on Her Terms”  alcímmel, a nemek közti egyenlőségre koncentrálva jelent meg a 2024-es Globális oktatási monitoring jelentés (GEM Report), mely angol nyelven online elérhető. 

Magic Mitten - eszköztár a háború által érintett gyermekek támogatására

Magic Mitten - eszköztár a háború által érintett gyermekek támogatására

25/04/2024

A Magic Mitten egy applikáció és egy kinyomtatható könyv, amelyet a háború sújtotta gyermekek támogatására fejlesztettek ki. A megalapozott kutatások és a kognitív viselkedéselmélet alapján kidolgozott Magic Mitten segít a gyerekeknek megbirkózni a háború következményeivel, beleértve a veszteséget, a félelmet és a fájdalmas emlékeket. A Magic Mitten mesemondás, interaktív gyakorlatok és lenyűgöző illusztrációk keveréke, amely rezonál a gyerekek tapasztalataira, és segíti érzelmi és szociális fejlődésüket.

The Glass is Forever – Az üveg örök!

The Glass is Forever – Az üveg örök!

19/04/2024

A Budapest 2. kerületi Klebelsberg Kultúrkúria ad helyszínt a 6. GlasSpring kortárs üvegművészeti kiállításnak, melynek fontos célkitűzése a generációról generációra hagyományozott, ma már szinte kizárólag autonóm módon, kis műhelyekben, stúdiókban gyakorolt szaktudás és művészet aktuális állapotának és fejlődésének bemutatása. Teret nyújt a résztvevő közel hatvan művész, köztük tíz MOME üvegszakos hallgató egyéni útkeresésének bemutatásához.