2020-11-30 08:32:00

60 éve az oktatási diszkrimináció ellen

Hatvan éve, 1960-ban fogadták el az UNESCO az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló egyezményét, mely az első és máig egyetlen, jogilag kötelező érvényű, kizárólagosan az oktatáshoz való jogra vonatkozó nemzetközi egyezmény. Ebből az alkalomból az UNESCO „Mondj nemet az oktatásban alkalmazott megkülönböztetésre” jelmondattal indít kampányt, amely december 10-én, az emberi jogok napján kezdődik, és december 14-én, az elfogadás évfordulójának időpontjában csúcsosodik ki.

 

 

Hat évtized telt el az egyezmény elfogadása óta. Míg a világ nem járt jó úton az oktatással kapcsolatos nemzetközi elkötelezettségek teljesítésében, a Covid-19 világjárvány tovább súlyosbította az egyenlőtlenségeket, a veszélyeztetett diákok körében pedig általában is nagyobb mind a hátrányos megkülönböztetés, mind a lemaradás veszélye. Valóban, ahogy a járvány világszerte arra kényszerítette az országokat, hogy nagy mértékben támaszkodjanak a tantermen kívüli, távoktatási megoldásokra, a kapcsolat fenntartása és az oktatási anyagokhoz való hozzáférés különös kihívást jelentett a legkiszolgáltatottabbak számára. Legfőbb ideje biztosítani, hogy az oktatáshoz való jog annak minden kontextusában érvényre jusson. Ehhez újult figyelemmel kell vizsgálni az egyezményben meghatározott jogokat és kötelezettségeket, és hatékonyan véget vetni mindenféle megkülönböztetésnek, biztosítva az egyenlő esélyeket az oktatásban mindenki számára.

A „Mondj nemet az oktatásban alkalmazott megkülönböztetésre”, avagy #RightToEducation kampányhoz egy dedikált honlapot is létrehozott az UNESCO, melyet a következő hetekben folyamatosan új tartalmakkal frissítenek.  

Az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló egyezményt Magyarországon az 1964. évi 11. törvényerejű rendelet hirdette ki. 

 

 

Hírek

A fény nemzetközi napja

A fény nemzetközi napja

16/05/2024

„A fény az UNESCO mandátumának minden elemében megtalálható. A tudomány és a technológia nyitottabbá tételétől és a kutatói karrier előmozdításától – különösen a nők esetében – az oktatás, a kulturális sokszínűség és az örökség sokszínűségének elősegítéséig, csakúgy, mint az információ szabad áramlásának támogatása, szervezetünk erőfeszítései egyetlen célt szolgálnak: a szebb jövőt."

(Részlet Audrey Azoulay, az UNESCO főigazgatójának világnapi üzenetéből, 2024)

„Technology on Her Terms” megjelent az idei GEM Report

„Technology on Her Terms” megjelent az idei GEM Report

30/04/2024

Milyen szerepet játszhat az oktatás annak meghatározásában, hogy a technológiai fejlődés a nemek között egyenlően alakuljon? A mai digitális korszakban a technológia új oktatási lehetőségeket kínál, de kockázatokat is rejt magában, különösen a lányok számára. „Technology on Her Terms”  alcímmel, a nemek közti egyenlőségre koncentrálva jelent meg a 2024-es Globális oktatási monitoring jelentés (GEM Report), mely angol nyelven online elérhető. 

Magic Mitten - eszköztár a háború által érintett gyermekek támogatására

Magic Mitten - eszköztár a háború által érintett gyermekek támogatására

25/04/2024

A Magic Mitten egy applikáció és egy kinyomtatható könyv, amelyet a háború sújtotta gyermekek támogatására fejlesztettek ki. A megalapozott kutatások és a kognitív viselkedéselmélet alapján kidolgozott Magic Mitten segít a gyerekeknek megbirkózni a háború következményeivel, beleértve a veszteséget, a félelmet és a fájdalmas emlékeket. A Magic Mitten mesemondás, interaktív gyakorlatok és lenyűgöző illusztrációk keveréke, amely rezonál a gyerekek tapasztalataira, és segíti érzelmi és szociális fejlődésüket.

The Glass is Forever – Az üveg örök!

The Glass is Forever – Az üveg örök!

19/04/2024

A Budapest 2. kerületi Klebelsberg Kultúrkúria ad helyszínt a 6. GlasSpring kortárs üvegművészeti kiállításnak, melynek fontos célkitűzése a generációról generációra hagyományozott, ma már szinte kizárólag autonóm módon, kis műhelyekben, stúdiókban gyakorolt szaktudás és művészet aktuális állapotának és fejlődésének bemutatása. Teret nyújt a résztvevő közel hatvan művész, köztük tíz MOME üvegszakos hallgató egyéni útkeresésének bemutatásához.