2016-03-11 09:46:00

Világemlékezet

Az UNESCO a Világemlékezet Programot (Memory of the World Programme)1992-ben indította el azzal a céllal, hogy a tagországokban fellelhető egyetemes értékkel bíró ritka és veszélyeztetett, írott vagy audiovizuális dokumentumok, gyűjtemények azonosítását, megőrzését és a széles körű megismertetését elősegítse. 

A program létrehozását az a felismerés ihlette, hogy az emberiség dokumentum örökségének jó része könnyen megsemmisülhet, ha nem szentelnek a védelmére kellő figyelmet és energiát. A háborús és társadalmi megrázkódtatások, a megfelelő anyagi források, valamint az odafigyelés és a tudatosság hiánya egyre nagyobb veszélyt jelentenek az örökségi, információs emlékek fennmaradására.
 
 
2015-ben kezdetét vette a program átfogó felülvizsgálata, melynek részleteiről részletes információ itt érhető el. A felülvizsgálatra tekintettel jelenleg nincs lehetőség felterjesztési javaslat benyújtására. A teljes Világemlékezet lista (Memory of the World Register) a program központi honlapján megtalálható.

 

Az UNESCO Világemlékezet lista magyar magyarországi elemei

 

Eötvös Loránd életműve két kiemelkedő eredményével kapcsolatos három dokumentum (2015)

 

A három dokumentum:

  • Eötvös Loránd egyik alapvető művének eredeti, német nyelvű kézirata 1908-ból, amely 1909-ben elnyerte a Göttingeni Egyetem Beneke-díját (91 oldal)
  • Az ingáról szóló angol nyelvű illusztrált kereskedelmi nyomtatvány (17 oldal, készült az USA-ban 1926 és 1927 között)
  • Magyarországon 1928-ban nyomtatott kereskedelmi prospektus az ingáról (12 oldal)
George Steiner, amerikai forgalmazó számára készült prospektus egy részlete: exportra előkészített ingák az egyetem udvarán
(A dokumentum és a kép: a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat tulajdona)
 
Semmelweis Ignác gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezése és annak 1847 és 1861 között keletkezett primer dokumentumai (2013)
 
Semmelweis Ignác (1818-1865) 1861. május 27-én tette közzé két darab, egyleveles nyomtatványát, az egyik magyar nyelvű, a másik ugyanazt a szöveget tartalmazza német fordításban. A nyomtatvány címe: "Utasítvány a pesti m.k. egyetemi, szülészeti kórodán tanuló és tanulónők részére, a gyermek ágyi-láz elhárítása végett".
Semmelweis Ignác nyomtatott utasítványa a pesti m.k. egyetemi szülészeti kórodán tanulók és tanulónők részére a gyermek ágyi-láz elhárítása végett. Pest, 1861. május 27. Nyomtatvány.
(A kép a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum tulajdona)
 
 
Kőrösi Csoma Sándor archívuma a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár Keleti gyűjteményében (2009)
 
Az archívum részei:
  • Kőrösi Csoma Sándor tibeti nyelvű könyvtára.
  • Kőrösi Csoma Sándor eredeti, illetve Duka Tivadar által másoltatott levelezése.
  • Csoma művei. A Tibeti-angol szótár és a Tibeti nyelvtan első kiadású példányai, valamint Csoma dolgozatai.
  • Csoma életére és munkásságára vonatkozó korabeli és mai dokumentumok.
  • A hagyaték történetére vonatkozó gyűjtés.
A Tibeti-angol szótár címlapja, Kalkutta 1834
(A kép a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Keleti Gyűjteményének tulajdona)
 
 
Bolyai János Appendixének példánya a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában (2009)

 

Az 1831-ben megjelent huszonhat oldalas, röviden Appendix címmel emlegetett művében (mely atyja, Bolyai Farkas kétkötetes monumentális összefoglaló munkája, a Tentamen első kötete appendixeként jelent meg) Bolyai János korszakalkotó eredményt ér el, létrehozta az úgynevezett nem-euklidészi geometriát.

Részlet Bolyai János Appendixéből
(A kép a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye tulajdona)
 
 
A tabula Hungariae ad quatour latera... avagy a Lázár-térkép (2007)

 

A 15. század végén indult el a regionális léptékű térképezés, melynek eredményeképpen létrejött az ország- és tartománytérképek műfaja. A Lázár-térkép ezen országtérképek kimagasló korai példája.

A készítők szándéka szerinti színezett változat digitális rekonstrukciója, kész. Oláh Krisztina, OSZK Térképtár (A kép az Országos Széchényi Könyvtár Térképtár tulajdona)
 
 
A Corvina Könyvtár (2005)

 

Hunyadi Mátyás magyar király (1434-1490) világhíres könyvtárának méretére csak becslések vannak, annyi azonban bizonyos, hogy nagyságban csak a korabeli vatikáni könyvtár előzte meg. Magyarországon jelenleg 53 corvina található.

 

A Victorianus-Corvina (Bp., OSZK, COD. LAT.3 70.) hátsó kötéstáblája: eredeti bearanyozott Corvina-bőrkötés (A kép az Országos Széchényi Könyvtár tulajdona)
 

 

Tihanyi Kálmán 1926. március 20-án benyújtott Radioskop című szabadalmi kérelme (2001)

 

A dokumentumok jelentősége, hogy Tihanyi Kálmán ezekben fektette le a televíziózás máig érvényes alapelveit és a gyakorlati kivitelre vonatkozó javaslatait.

Fénykép Tihanyi Kálmán Berlini laboratóriumáról, a képen ő látható kísérletezés közben, 1929
(A kép Tihanyi Katalin tulajdona)
 
Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság 2016-ban összefoglaló kiadványt jelentetett meg a témában Az UNESCO Világemlékezet lista magyarországi elemei címmel.

 

Hírek