UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság egyike a 199 nemzeti bizottságnak melyek tagállami szinten segítik az UNESCO munkáját annak érdekében, hogy a szervezet tevékenységében részt vegyenek azok a főbb nemzeti testületek, amelyek nevelésügyi, tudományos és kulturális kérdésekkel foglalkoznak. A Bizottság működésének jogi alapja az UNESCO Alkotmánya 7. cikkelye valamint a 17/2012. (II. 16.) Kormányrendelet. 

UNESCO

26/03/2017

Az UNESCO az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete. A létrehozásáról szóló megállapodást 1945. november 16-án 37 állam írta alá. A szervezet alkotmánya 1946. november 4-én lépett életbe, miután 20 állam ratifikálta. Az UNESCO-nak jelenleg 193 tagállama és 11 társult állama van, Magyarország 1948. szeptember 14. óta tagja a szervezetnek.

Világörökség Szakbizottság

26/03/2017

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Világörökség Szakbizottsága a 2009. évi XXXII. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmánya VII. cikkében foglalt világörökségi célok megvalósításával összefüggő tanácsadói feladatokat ellátó szerv, a Világörökség Szakbizottság e mellett a a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 6. §-a szerinti testület. 

Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottság

26/03/2017

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottsága a 2009. évi XXXII. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmánya VII. cikkében foglalt szellemi kulturális örökségi célok megvalósításával összefüggő tanácsadói feladatokat ellátó szerv.