2017-03-26 09:47:00

UNESCO Tanszékek / UNITWIN Program

Az UNESCO Tanszék / UNITWIN hálózatok programját 1992-ben indította az UNESCO, a szervezet Általános Konferenciájának 26. ülésszaka döntései alapján (1991.). A program jelenleg 116 tagállam több mint 700 résztvevőjével működik, célja elősegíteni a nemzetközi, egyetemek közötti együttműködést és hálózatépítést az ismeretek megosztása és az együttműködés révén, az intézményi kapacitások javítása érdekében.

 

A program az UNESCO kompetenciaterületeivel kapcsolatos kulcsfontosságú prioritásoknak megfelelően, az oktatás, természettudomány és társadalomtudomány, kultúra és kommunikáció területén támogatja az UNESCO Tanszékek és UNITWIN hálózatok létrehozását. 

Magyarországon működő UNESCO Tanszékek:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának Politika és Nemzetközi Tanulmányok Intézete, Emberi Jogi Tanszék
Vezetője: Dr. Halmai Gábor
 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a., Tel.: +36 1 372 2907, 
 
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Tudománykommunikáció Központja, UNESCO Multimédia-Pedagógiai Központ

Vezetője: Dr. Kárpáti Andrea

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. Tel.: 061 372 2961

E-mail: andreakarpati.elte@gmail.com 

Honlap: www.edutech.elte.hu 

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete – Pannon Egyetem Kőszegi Kampusza, Kulturális örökség kezelés és fenntarthatóság tanszék 
Vezető: Miszlivetz Ferenc, igazgató
 
9730 Kőszeg, Chernel utca 14., Telefon, fax: +36 94 563 055
 
E-mail: info@ises.hu 
 
 
 

UNESCO Tanszék, UNITWIN hálózat létesítésére vonatkozó szabályok: 

 

UNESCO Tanszéket létrehozhat az egyetem vagy más felsőoktatási vagy kutató intézmény új oktatási és kutatási egységként, vagy kialakíthat már meglévő oktatási/kutatási program megerősítése révén egy már létező, az UNESCO hatáskörébe tartozó területtel foglalkozó programból, így az adott programnak nemzetközi dimenziót adhat. 
UNITWIN hálózat több, különböző országban található egyetem hálózataként hozható létre, amelyek azért fognak össze, hogy az így létrejött szoros együttműködés az egymás közti tapasztalatcserét, tudásmegosztást, összehangolt munkát segítse.

 

A programhoz csatlakozhat: minden államilag elismert felsőoktatási intézmény, a felsőoktatás és kutatás területén működő NGO-k, egyéb akadémiai és tudományos intézmények, egyetemek közötti és más akadémiai hálózatok, valamint nemzeti, regionális és nemzetközi köz-és magán intézmények, melyek szeretnék összekapcsolni tevékenységeiket az UNESCO Tanszék/UNITWIN programmal.

Tanszék létesíthető egyetemeken, más felsőoktatási intézményekben, és kutatóintézetekben. A Tanszékek mint új oktatási vagy kutatási egységek, kezdetben legfeljebb négy évig működhetnek.

 

Az UNITWIN Hálózat különböző országokban található egyetemek együttműködése útján valósulhat meg. Már működő nemzetközi egyetemi hálózatok is csatlakozhatnak az UNESCO/UNITWIN programjához, amennyiben tevékenységük és célkitűzéseik összhangban vannak az UNESCO programjával.

A jelentkezések az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságához történő leadásának határideje minden év március 31-e, az ez után érkező jelentkezéseket csak a következő évben tudjuk elbírálni és az UNESCO központjának továbbítani.

A Programhoz való csatlakozás feltétele egy részletes projekt javaslat benyújtása az UNESCO Nemzeti Bizottsága Titkársága számára.

Ennek menete a következő:

Az intézmény elkészíti a projekt javaslatot az UNESCO irányelveivel és formai követelményeivel összhangban, melyhez mellékelni kell az intézmény vezetőjének kísérő levelét is. Az anyagot eljuttatják az érintett UNESCO nemzeti bizottsághoz. Fontos kiemelni, hogy az UNITWIN projekt az UNESCO és az inzémények együttműködése folytán valósul meg. Hálózat létrahozási szándéka esetén vagy az egyetemek vezetői együttesen, vagy a hálózat egészét képviselő egyetem nyújtja be javaslatait.

A nemzeti bizottság elbírálás után továbbítja az anyagot az UNESCO főigazgatójának, egy támogató levél kíséretében (a jelentkezések leadásának határideje az UNESCO központjának minden év április 30-a).

A technikai elbírálást a párizsi Titkárság végzi, az elbírálásnál különös figyelmet fordítanak a forrásokra.

A projektjavaslatot ezután továbbítják az UNESCO a program koordinálását végző szervéhez, és pozitív elbírálás esetén értesítik a pályázó intézményt, és kiállít egy, az UNESCO főigazgatója által aláírt egyezményt, melyet aláírásra elküld az intézmény vezetőjének.

Minden működő tanszéken ki kell jelölni hálózati koordinátort, aki felelős a tevékenységek szervezéséért és a programokért. 

Az egyes tanszékek tevékenysége kiterjedhet:

  • A hallgatók képzésére (diploma előtti és posztgraduális szinten)
  • előadások megtartására a tanszék által oktatott területeken
  • rövid időtartamú műhelymunkákra
  • kutatással kapcsolatos tevékenységekre
  • szolgáltatások nyújtására

Ezek a tevékenységek különféle módon valósulhatnak meg: kurzusok, konferenciák, kiadványok, tanulmányok, kiállítások, helyszíni kutatómunkák, stb. Bármilyen irányú tevékenységek is legyenek ezek, hozzá kell járulniuk az UNESCO programjaihoz és tevékenységeihez, valamint a Szervezet által meghatározott célkitűzésekhez.

 

Az egyes tanszékek minden évben jelentést kell készítsenek tevékenységükről.

Hírek