2017-03-26 09:54:00

Kommunikációs és Információs Szakbizottság

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Kommunikációs és Információs Szakbizottsága a 2009. évi XXXII. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmánya VII. cikkében foglalt kommunikációs és információs célok megvalósításával összefüggő tanácsadói feladatokat ellátó szerv.

Elnök:

Dr. Z. Karvalics László
 
Titkár:
Dienesné Földvári Judit
E-mail: info@unesco.hu 

 

Szakbizottsági ülések:

  • Emlékeztető a Kommunikációs és Információs Szakbizottság 2019. január 24-i alakuló üléséről 
  • Jegyzőkönyv a Kommunikációs és Információs Szakbizottság és Kulturális Szakbizottság 2020. október 22-i összevont üléséről
  • A Kommunikációs és Információs Szakbizottság elfogadott ügyrendje

 

A szakbizottság közreműködésével lezajlott konferenciák:

 

A szakbizottság 2013 óta működik együtt a Szegedi Információtörténeti Műhely (minden év októberében tartott) konferenciáinak megszervezésében, támogatva eredményeik közzétételét is.

Honlapunkon az alábbi konferenciák absztraktköteteit és programdokumentumait tesszük közzé:

 

Magyarország tagsága az UNESCO Információt Mindenkinek Kormányközi Programban (Information for All Programme - IFAP)

 

A 2001-ben létrehozott program célja, hogy lehetőséget biztosítson a tudásalapú társadalmak érintett szereplői számára az információhoz és tudáshoz való hozzáférést érintő politikákról és cselekvési irányvonalakról szóló nemzetközi párbeszédben való részvételre. A program tervezését és megvalósítását egy kormányközi tanács (Intergovernmental Council for IFAP) irányítja, melynek 22 tagját az UNESCO Általános Konferenciája választja meg.

Hazánk 2005-2009 között tagja volt a tanácsnak, a tisztséget Z. Karvalics László töltötte be. A tagságot követően a kiváló személyes kapcsolatainak köszönhetően a Kommunikációs és Információs Szakbizottság kiváló szakmai kapcsolatokat épített ki a program fő szereplőivel.

Magyarországot a 2017-2021-es időszakra ismét megválasztották a kormányközi tanács tagjának. A tagságot ismét Z. Karvalics László tölti be. A kormányközi tagság kezdetétől Z. Karvalics László tagja lett a testület Bureau-jának is 2020-ig. A Bureau-tagság idején létrehozott Információmegőrzés Munkacsoport vezetését jelenleg is ellátja.