2017-03-26 09:56:00

UNESCO

Az UNESCO az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete. A létrehozásáról szóló megállapodást 1945. november 16-án 37 állam írta alá. A szervezet alkotmánya 1946. november 4-én lépett életbe, miután 20 állam ratifikálta. Az UNESCO-nak jelenleg 193 tagállama és 11 társult állama van, Magyarország 1948. szeptember 14. óta tagja a szervezetnek.

Az UNESCO fő célja elősegíteni a béke és biztonság fenntartását a nevelés, a tudomány és a kultúra révén, szorosabbra fűzni a világ népei, nemzetei közti együttműködést, hogy faji, nemi, nyelvi vagy vallási megkülönböztetés nélkül mindenki számára világszerte biztosítsa az igazság, a törvény és azon emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását, amelyeket az Egyesült Nemzetek Alapokmánya az összes nép javára elismer.

Az UNESCO így határozza meg ma küldetését:

Az UNESCO feladata a nemzetközi együttműködés koordinálása az oktatás, a tudomány, a kultúra és a kommunikáció terén. Megerősíti a nemzetek és társadalmak közötti kapcsolatokat és mobilizálja a szélesebb közönséget annak érdekében, hogy minden gyermek és minden állampolgár

• hozzáférjen a minőségi oktatáshoz; mely alapvető emberi jog és a fenntartható fejlődés nélkülözhetetlen feltétele;

• olyan kulturális közegben nőjön fel és éljen, mely sokszínűségben és párbeszédben gazdag, és ahol a kulturális örökség a generációk és népek közötti híd;

 • teljes mértékben részesülhet a tudomány eredményeiből;

• és a kifejezés teljes szabadságát élvezheti; mely a demokrácia, a fejlődés és az emberi méltóság alapja.

Az UNESCO üzenetei növekvő fontosságúak ma, amikor a globalizált világban az összekötöttség (interconnections) és a sokszínűség lehetőségként szolgálhat a béke építésére az emberek tudatában.

Mindezek alapján az szervezet intellektuális és etikai műhelyként, referenciaközpontként, nemzetközi etikai normák kidolgozójaként és konszenzusteremtő fórumként kíván működni. Fő feladata az oktatás, tudomány, kultúra és információ-kommunikáció aspektusainak vizsgálata, az interdiszciplináris probléma-megközelítés "népszerűsítése", a regionális együttműködés erősítése, ugyanakkor a normatív-jogi, az információs-dokumentációs és tájékoztatási, a "gondolat-laboratóriumi" és világfórum típusú funkciók megtartása.

A tagállamok a csatlakozást követően nemzeti bizottságot állítanak fel az UNESCO Nemzeti Bizottságok Kartája szerint. Jelenleg 199 nemzeti bizottság segíti tagállami szinten az UNESCO munkáját.