Témák

UNESCO Társult Iskolák Hálózata

26/03/2017

Az UNESCO Társult Iskolák Hálózatát (Associated Schools Network, ASPnet) 1953-ban hozták létre, napjainkra 182 ország mintegy 11.000 oktatási intézménye csatlakozott a nemzetközi hálózathoz. Az általános és középiskolákból álló hálózat célja, hogy hatékonyabbá tegyék az ifjúság UNESCO-s célkitűzésekkel összhangban történő nevelését, hangsúlyosan építve az oktatás négy alappillérére: megtanulni megismerni, megtanulni cselekedni, megtanulni létezni és legfőképpen megtanulni együtt élni.

UNESCO Tanszékek / UNITWIN Program

26/03/2017

Az UNESCO Tanszék / UNITWIN hálózatok programját 1992-ben indította az UNESCO, a szervezet Általános Konferenciájának 26. ülésszaka döntései alapján (1991.). A program jelenleg 116 tagállam több mint 700 résztvevőjével működik, célja elősegíteni a nemzetközi, egyetemek közötti együttműködést és hálózatépítést az ismeretek megosztása és az együttműködés révén, az intézményi kapacitások javítása érdekében.

Kreatív Városok Hálózata

26/03/2017

Az UNESCO 2004-ben azzal a céllal hozta létre a Kreatív Városok Hálózatát, hogy erősítse a városokkal való és a városok közötti együttműködést, elismerve a kreativitást a fenntartható fejlődés egyik stratégiai tényezőjeként gazdasági, társadalmi, kulturális és környezeti szempontból egyaránt.

Tanuló Városok Globális Hálózata

26/03/2017

Az UNESCO Tanuló Városok Globális Hálózata egy nemzetközi szakpolitika-központú hálózat, melynek célja inspirációt, know-how-t és jó gyakorlatot megosztani a résztvevő városok között az élethosszig tartó tanulás terén. A hálózatnak két magyarországi tagja van: Pécs és Kaposvár. Pécs városa az alapításának 650. jubileumát ünneplő PTE részvételével készült pályázatával 2017-ben megkapta az UNESCO Globális Tanuló Város Díját is a közösség-alapú tanulások  és tanuló fesztivál program elismeréseként. 

UNESCO Globális Geoparkok

26/03/2017

A geoparkok alapvető célja a földtudományi örökség és a geodiverzitás védelme, népszerűsítése és bemutatása, illetve a fenntartható gazdasági fejlődés támogatása, elsősorban a geoturizmus fejlesztése révén. A geoparkok világszerte alulról jövő kezdeményezésként létrejött szerveződések, amelyek a földtudományi természeti értékek bemutatása, hasznosítása révén jelentős turisztikai, terület- és településfejlesztési szereppel is rendelkeznek.