2017-03-26 09:46:00

Tanuló Városok Globális Hálózata

Az UNESCO Tanuló Városok Globális Hálózata egy nemzetközi szakpolitika-központú hálózat, melynek célja inspirációt, know-how-t és a legjobb gyakorlatot megosztani a résztvevő városok között.

A hálózatnak két magyarországi tagja van: Pécs és Kaposvár

Pécs városa az alapításának 650. jubileumát ünneplő PTE részvételével készült pályázatával 2017-ben megkapta az UNESCO Globális Tanuló Város Díját is a közösség-alapú tanulások  és tanuló fesztivál program elismeréseként. 

Tanuló városoknak, legyenek a fejlődés bármely szakaszában, bizonyosan hasznot hozhat az ötleteik más városokkal való megosztása, minthogy bármely város fejlődése során olyan kérdések merülhetnek fel, amelyre már létezhetnek megszületett válaszok, megoldások más városokban.

A hálózat támogatja mind a tizenhét fenntartható fejlesztési cél (SDG) megvalósítását, különösen az 4-es „Az általánosan elérhető és méltányos, minőségi oktatás, valamint az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek megteremtése mindenki számára” és a 11es célokat „A városok és emberi lakóhelyek befogadóvá, biztonságossá, ellenállóvá és fenntarthatóvá tétele”.

A Tanuló Városok Hálózata egész életen át tartó tanulás gyakorlatát segíti és támogatja a világ városaiban a tagjai közötti szakpolitikai párbeszéd és az egymástól való tanulás ösztönzésével; kapcsolatok kialakításával; partnerségek előmozdításával; kapacitásfejlesztéssel; olyan eszközök kifejlesztésével, amelyek ösztönzik és elismerik a tanuló városok építésében elért előrehaladást.

 

 
 

Tanuló Város elismerés

Az UNESCO a Tanuló Város címmel azon városok jó gyakorlatait kívánja elismerni, amelyek jelentős előrelépést tettek helyi szinten a minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulás mindenki számára történő elérhetőségéért. Az elismerés célja a jó példák bemutatása és ismertté tétele. Tekintettel arra, hogy ez nem hagyományos értelemben vett UNESCO díj, a kiemelt városok oklevelet kapnak, de az elismerés pénzjutalommal nem jár. 
Ezt az elismerést kapta meg Pécs városa 2017-ben a közösség-alapú tanulásai  és tanuló fesztivál programjának elismeréseként. 
Tekintettel arra, hogy országonként két pályázat továbbítható az UNESCO UIL részére, a pályázatok kiválasztását az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága végzi. Az elismerést az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Titkársága honlapján hirdeti meg a magyarországi pályázatokra vonatkozó pontos feltételekkel, amikor azt a szervezők kiírják. 

További információk

Az UNESCO a fenntartható városokért (UNESCO for Sustainable Cities): 
UNESCO-városok Platformja 

 

Napjainkban az emberek több, mint fele – 3,9 milliárd ember – él városokban. 2050-re a városok további 2,5 milliárd embernek adnak majd otthont, ezáltal a világ lakosságának közel 70%-a városi lesz. Az UNESCO elkötelezett amellett, hogy – építve az oktatás, tudományok, kultúra, kommunikáció és fejlesztés területén szerzett hosszútávú normatív és operatív tapasztalataira – politikai tanácsadás, technikai segítségnyújtás és kapacitásépítés révén erősítse a városok fenntarthatóságát. Köszönhetően az UNESCO szektorai közötti multidiszciplináris együttműködésnek, valamint az egész világot lefedő széles szakértői hálózatának, az UNESCO az Új városi program (New Urban Agenda) és a Világunk átalakítása: A fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó programja (Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development) hatékony végrehajtásának vezetőjévé vált.

Az egyes UNESCO városhálózatokat az UNESCO-városok Platformja (UNESCO Cities Platform) tömöríti.

További információk: https://en.unesco.org/unesco-for-sustainable-cities  

Hírek