2017-03-26 09:46:00

Tanuló Városok Globális Hálózata

Az UNESCO Tanuló Városok Globális Hálózata egy nemzetközi szakpolitika-központú hálózat, melynek célja inspirációt, know-how-t és jó gyakorlatot megosztani a résztvevő városok között az élethosszig tartó tanulás terén. A hálózatnak két magyarországi tagja van: Pécs és Kaposvár. Pécs városa az alapításának 650. jubileumát ünneplő PTE részvételével készült pályázatával 2017-ben megkapta az UNESCO Globális Tanuló Város Díját is a közösség-alapú tanulások  és tanuló fesztivál program elismeréseként. 

A tanuló város a polgárok, a családok és az intézmények inkluzív tanulási folyamatait segíti elő az alapfokú oktatástól a felsőoktatásig a fenntartható fejlődés érdekében. A tanuló városoknak, legyenek a fejlődés bármely szakaszában, bizonyosan hasznot hozhat az ötleteik más városokkal való megosztása, minthogy bármely város fejlődése során olyan kérdések merülhetnek fel, amelyre már létezhetnek megszületett válaszok, megoldások más városokban.

A hálózat támogatja mind a tizenhét fenntartható fejlesztési cél (SDG) megvalósítását, különösen az 4-es „Az általánosan elérhető és méltányos, minőségi oktatás, valamint az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek megteremtése mindenki számára” és a 11es célokat „A városok és emberi lakóhelyek befogadóvá, biztonságossá, ellenállóvá és fenntarthatóvá tétele”.

A Tanuló Városok Hálózata egész életen át tartó tanulás gyakorlatát segíti és támogatja a világ városaiban a tagjai közötti szakpolitikai párbeszéd és az egymástól való tanulás ösztönzésével; kapcsolatok kialakításával; partnerségek előmozdításával; kapacitásfejlesztéssel; olyan eszközök kifejlesztésével, amelyek ösztönzik és elismerik a tanuló városok építésében elért előrehaladást.

 

 

Tanuló Város elismerés

Az UNESCO a Tanuló Város címmel azon városok jó gyakorlatait kívánja elismerni, amelyek jelentős előrelépést tettek helyi szinten a minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulás mindenki számára történő elérhetőségéért. Az elismerés célja a jó példák bemutatása és ismertté tétele. Tekintettel arra, hogy ez nem hagyományos értelemben vett UNESCO díj, a kiemelt városok oklevelet kapnak, de az elismerés pénzjutalommal nem jár. 
Ezt az elismerést kapta meg Pécs városa 2017-ben a közösség-alapú tanulásai  és tanuló fesztivál programjának elismeréseként. Tekintettel arra, hogy országonként két pályázat továbbítható az UNESCO UIL részére, a pályázatok kiválasztását az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága végzi. Az elismerést az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Titkársága honlapján hirdeti meg a magyarországi pályázatokra vonatkozó pontos feltételekkel, amikor azt a szervezők kiírják. 

 

Pécsi Tanuló Város – UNESCO Global Learning City

Pécs Város Önkormányzata a Pécsi Tudomány Egyetemmel közösen pályázva nyerte el az UNESCO Globális Tanuló Város Díját és vált egyúttal az UNESCO Tanuló Városok Globális Hálózatának tagjává  2017-ben. A pályázat középpontjában a közösség-alapú tanulások  és tanuló fesztivál program szerepelt. 

 
Fotó: Németh Balázs
 
2016 óta a Pécsi Tanuló Város modelljének fókuszában a tanulási tevékenységben való részvétel és a teljesítmény növelésének közösségi, egyúttal interkulturális és intergenerációs dimenziók vannak. E modellben a résztvevő pécsi intézmények, szervezetek és közösségek önszerveződő módon feltárják, értelmezik, hogy milyen konkrét képességfejlesztést, tudás-megalapozást és/vagy bővítést eredményező tevékenységbe vonják be a pécsieket, az itt tanulókat életkortól függetlenül az életen át tartó tanulás szemlélete alapján. Ehhez kapcsolódóan helyi/térségi, nemzeti és külföldi példák megismerése alapján (lásd Global Network of Learning Cities hálózatban való jelenlét!)  azonosítják a témában jó gyakorlatokkal, innovatív szemlélettel tevékenykedő társ-/rokon intézményeket, szervezeteket, hogy gyakorlati tapasztalataikat egymással megosszák a hatékony, vonzó kínálat innovációjának céljából.

A 2017 óta UNESCO díjas Pécsi Tanuló Város konstrukció a kollaboratív képességek fejlesztésének ad keretet, miközben hozzájárul az élményalapú, tapasztalati és probléma-alapú tanulásnak tematikus Tanuló Fesztiválok keretében. Mindezen tevékenységeket a pécsi Civil Közösségek Háza koordinálja. 

Kapcsolat: 

Bognár Szilvia, alpolgármester

Email: szilvia.bognar@ph.pecs.hu 

 

Kincses Márk, turizmusfejlesztési osztályvezető

72/533-938

kincses.mark@ph.pecs.hu 

 

szakmai partner:

Dr. Németh Balázs, PTE

nemeth.balazs@pte.hu 

 

3. Pécsi Tanuló Fesztivál – 2019

UNESCO Global Learning City Pécs-ről (ENG)

 
Fotó: Németh Balázs
 
Kaposvár Tanuló Város – UNESCO Global Learning City

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az UNESCO Tanuló Városok Globális Hálózatának tagjává vált 2017-ben. A pályázat középpontjában az élethosszig tartó tanulás áll.

Kaposvár célkitűzésének szellemében a városban két közösségi, mindenki számára elérhető oktatási forma jött létre.

A Kaposvári Egyetem Senior Oktatási Programja a Kaposvári Egyetem a hazai és Európai Uniós oktatási irányelveket figyelembe véve több tudományterületre kiterjedően végez ismeretterjesztést, úgy, mint természettudományok, agrártudományok, társadalomtudományok, bölcsészettudományok, művészetek, orvostudományok, hittudomány és műszaki tudományok. A különböző témák bemutatása a tudományterületek jeles hazai és nemzetközi képviselői által történik. A nagy érdeklődést bizonyítja, hogy minden csütörtökön megtelik az egyetemi Auditórium. 

 
Forrás: www.ke.hu 
 
Kaposvári Egészség Szabadegyetem alapvető célja az egészség megőrzése, megtartása, a betegségek megelőzése a lakosság és a szakemberek legszélesebb köreinek összefogásával. A program felnőttek és fiatalok részére szerveződött. A szabadegyetemi előadások egy egészségügyi, szakmai témájú előadás mellett az egészségi állapotot jelentősen befolyásoló környezeti hatásokról szóló prezentációból tevődnek össze. Az előadásokat kaposvári és országos ismeretségű meghívott szakemberek tartják. A szakmai előadások a leggyakoribb betegségekről, azok kialakulásáról, megelőzéséről szólnak, míg a környezeti témájú előadásban aktuális helyi és globális állapotok bemutatásával foglalkozik. Minden hónapban a fiatalok részére összevont előadásokra kerül sor az egészségi állapotukat legjobban veszélyeztető folyamatok ismertetésével. Az előadások a fő hangsúlyt a mottó által megfogalmazott „Te mit teszel az egészségedért?” kérdésre helyezik, nemcsak a szervi betegségeket, hanem a pszichés és mentális problémákat, a megelőzésüket is megtárgyalva. 
 
 

Kapcsolat: 

Szőke Nikolett

szoke.nikolett@kaposvar.hu 

 

További információk az UNESCO Tanuló Városok Globális Hálózatáról 

 

Az UNESCO a fenntartható városokért (UNESCO for Sustainable Cities): 
UNESCO-városok Platformja 

 

Napjainkban az emberek több, mint fele – 3,9 milliárd ember – él városokban. 2050-re a városok további 2,5 milliárd embernek adnak majd otthont, ezáltal a világ lakosságának közel 70%-a városi lesz. Az UNESCO elkötelezett amellett, hogy – építve az oktatás, tudományok, kultúra, kommunikáció és fejlesztés területén szerzett hosszútávú normatív és operatív tapasztalataira – politikai tanácsadás, technikai segítségnyújtás és kapacitásépítés révén erősítse a városok fenntarthatóságát. Köszönhetően az UNESCO szektorai közötti multidiszciplináris együttműködésnek, valamint az egész világot lefedő széles szakértői hálózatának, az UNESCO az Új városi program (New Urban Agenda) és a Világunk átalakítása: A fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó programja (Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development) hatékony végrehajtásának vezetőjévé vált.

Az egyes UNESCO városhálózatokat az UNESCO-városok Platformja (UNESCO Cities Platform) tömöríti.

További információk: https://en.unesco.org/unesco-for-sustainable-cities  

Hírek