2021-05-24 09:37:00

Művészeti nevelés nemzetközi hete 2021.

Az UNESCO  2021. május 24–30. között ünnepli a művészeti nevelés nemzetközi hetét, melynek célja felhívni a figyelmet a művészeti nevelés összekötő jelentőségére. 

2011-ben, az UNESCO Általános Konferenciájának 36. ülésszaka döntése értelmében nyilvánították május 4. hetét a művészeti nevelés nemzetközi hetévé.

A művészet annak sokszínűségében az egyén teljes fejlődéséhez vezető átfogó nevelés alapvető eleme. Ma a művészeti nevelés által erősített készségek, értékek és viselkedés minden eddiginél fontosabb. Ezek a kompetenciák - a kreativitás, az együttműködés és a fantáziadús problémamegoldás - fejlesztik a rugalmasságot, elősegítik a kulturális sokszínűség és a véleménynyilvánítás szabadságának megbecsülését, és erősítik az innovációhoz és a kritikus gondolkodáshoz kapcsolódó képességeket. A legmagasabb értelemben vett párbeszéd vektoraként a művészet felgyorsítja a társadalmi befogadást és a toleranciát multikulturális, összekapcsolt társadalmainkban. 

Egy festmény, egy műtárgy, őseink egy zenedarabja sokat elmond a civilizációk történetéről és az őket összekötő kötelékekről. Lehetővé teszi, hogy átérezzük és megértsük, mi egyesíti az emberiséget kultúráinak és megnyilvánulásainak sokféleségében, és ezáltal hozzájárul fenntartható jövőnkhöz. 

Ez a művészeti tudatosság már kiskortól elsajátítható és egész életen át fenntartható. Ezzel a meggyőződéssel, miszerint a kreativitás és a művészetek, valamint azok megismerése hozzájárulnak a prosperáló és békés társadalmak felépítéséhez, az UNESCO arra ösztönzi tagállamait, hogy támogassák a művészeti nevelést az iskolában és azon kívül is. A művészeti nevelés kulcsfontosságú azoknak a generációknak a képzésében, akik képesek lehetnek újragondolni az általuk örökölt világot. Támogatja a kulturális identitások vitalitását azáltal, hogy hangsúlyozza kapcsolódásaikat más kultúrákkal, hozzájárulva ezzel egy közös örökség felépítéséhez. Segít abban, hogy globalizálódó világunknak toleráns és dinamikus polgárai legyenek.  

"A kreativitás építi azt a rugalmasságot, amelyre válság idején szükségünk van. Ápolni kell a legfiatalabb életkortól kezdve, annak érdekében, hogy felszabadulhasson a képzelet, felébredjen a kíváncsiság és az emberi tehetség gazdagsága és sokfélesége iránti megbecsülés. Mindez az oktatásnál kezdődik." 
Audrey Azoulay, az UNESCO főigazgatója, a 2021-es művészeti nevelés nemzetközi hete alkalmából

Hírek

Az UNESCO fennállásának 75. évfordulója

15/06/2021

Az UNESCO az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete. A létrehozásáról szóló megállapodást 1945. november 16-án 37 állam írta alá Londonban. A szervezet Alkotmánya 1946. november 4-én lépett hatályba Párizsban, miután 20 állam ratifikálta.

Az UNESCO 2021. évi tudományról szóló jelentése

Az UNESCO 2021. évi tudományról szóló jelentése

14/06/2021

Az UNESCO ötévente teszi közzé a tudományról szóló jelentését, amelyben beszámol a tudományirányításban megfigyelhető trendekről. Az 52 ország 70 szerzője által írt idén közzétett kiadvány összesíti a kiadásokra, a humánerőforrásra, a tudományos publikációkra és a szabadalmakra vonatkozó adatokat. A Versenyfutás az idővel az intelligensebb fejlődésért (The Race against Time for Smarter Development) című jelentés nyomon követi az előrelépést az ENSZ által elfogadott, 2030-ig megfogalmazott Fenntartható Fejlődési Célok megvalósítása felé, valamint a negyedik ipari forradalom gyors előrehaladását. Mindemellett megismerhetjük a COVID-19 világjárvány globális kutatásra és innovációra gyakorolt hatásait is.

Június 5. Környezetvédelmi világnap

2/06/2021

Az Egyesült Nemzetek Szervezete június 5-öt a környezetvédelem világnapjává (World Environment Day) nyilvánította 1972-ben. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a környezet védelmének és egészségének fontosságára, amely az egész világon hatással van az emberek jólétére és a gazdasági fejlődésre is. Az ünneplés lehetőséget nyújt arra, hogy hangsúlyozzuk az egyének, vállalatok és közösségek számára a környezetvédelem fontosságát.

Bízz a tudományban! - A fény nemzetközi napja

16/05/2021

A fény központi szerepet játszik az életünkben. A legalapvetőbb szinten, a fotoszintézisen keresztül a fény maga az élet eredete. Ezen a napon ünnepeljük a fény szerepét a tudományban, a kultúrában, a művészetben, a fenntartható fejlődésben, valamint számos szerteágazó területen, mint például az orvostudományban, a kommunikációban és az energiában.