2021-03-05 11:54:00

Az UNESCO 'I'd Blush if I Could' című kiadványa

Elpirulnék, ha tehetném: a nemek közötti megosztottság megszüntetése az oktatás segítségével a digitális készségek terén címmel jelentetett meg kiadványt az UNESCO.

 
 
 
 

 

A kiadványról röviden

 

A kiadvány a címét Siri – egy emberek milliói által használt nőnemű hangasszisztens – válaszából kölcsönzi, amikor egy emberi felhasználó azt mondta neki: „Hey Siri, you’re a bi***”.

Noha a Sirit működtető mesterséges intelligencia szoftvert 2019 áprilisától frissítették, hogy a sértésekre határozottabban válaszoljon („I don’t know how to respond to that”), változatlan maradt az asszisztens alárendeltsége a nemi bántalmazással szemben a technológia 2011-es széleskörű megjelenése óta.

Siri túlzott „női” udvariassága és a többi digitális női asszisztens által közvetített szolgalelkűség erőteljesen szemlélteti a technológiai termékekbe kódolt, a technológiai szektort átható és a digitális készségek oktatásában látható nemi előítéleteket.

Ez a kiadvány ezeknek az előítéleteknek a feltárására törekszik, egyben ötleteket vet fel a világ legtöbb részén elterjedt és növekvő, a digitális készségeket érintő nemek közötti szakadék felszámolásának megkezdéséhez.

Manapság a nők és a lányok 25%-kal kisebb valószínűséggel tudják, hogyan lehet hasznosítani a digitális technológiát alapvető célokra, negyed annyira valószínű, hogy tudnak számítógépet programozni és tizenháromszor ritkábban jelentenek be technológiai szabadalmat, mint a férfiak. Akkor, amikor minden szektor technológiai szektorrá válik, ezektől a hiányosságtól a döntéshozóknak, az oktatóknak és az átlagembereknek riadtan kellene elpirulniuk.

A kiadvány elmagyarázza, hogy a nemek sajátosságait figyelembe vevő oktatás milyen szerepet játszhat a technológia nemek szerinti nézeteinek átalakításában és a lányok és nők egyenlőségének biztosításában.

A kiadvány három részből áll: egy szakpolitikai dokumentumból és két magyarázatból.

A szakpolitikai dokumentum felvázolja a digitális készségeket érintő nemek közötti szakadék állandósulását és komolyságát, megindokolja a beavatkozást és ajánlásokat fogalmaz meg, amellyel segítséget kíván nyújtani a nők és lányok számára annak érdekében, hogy az oktatás révén erős digitális készségeket fejlesszenek ki.

Az első magyarázat felvázolja az IKT nemek közötti egyenlőség paradoxonját, az UNESCO azon megállapításait, mely szerint a nemek közötti egyenlőség terén kimagasló országok, mint például az európaiak, a legalacsonyabb arányt mutatják a számítástechnikában és kapcsolódó témákban felsőfokú végzettséget szerző nők számában. Ezzel szemben a nemek közötti egyenlőség területén alacsony szintet mutató országok, mint például az arab államok, a legmagasabb arányokat produkálják a felsőfokú technológiai végzettséget szerző nők számában.

A második magyarázat megvizsgálja, hogy a fiatal női mesterséges intelligencia hangasszisztensek hogyan állandósítják a káros nemi előítéleteket. Ajánlásokat fogalmaz meg annak érdekében, hogy a digitális asszisztensek folyamatos terjedése ne növelje a nemek közötti szakadékot.

A magyarázatok célja a szakpolitikai jelentés kiegészítése, de önálló anyagként is megállják helyüket.

Az EQUALS Skill Koalíció reméli, hogy ez a három eredmény, együttesen megfontolva új megvilágításba helyezi a nemek közötti digitális szakadék tartósságát, és ami még fontosabb, információval szolgál az oktatásba történő beavatkozásokhoz a lányok és nők segítése érdekében az élethez, oktatáshoz és munkához szükséges digitális készségek fejlesztése terén.

Forrás: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367416.page=1 

További információk: https://en.unesco.org/Id-blush-if-I-could 

 

Hírek

UNESCO-évfordulós esemény a költészet napján

UNESCO-évfordulós esemény a költészet napján

11/04/2021

Az UNESCO lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy kétévente javaslatot tegyenek olyan regionális és/vagy nemzetközi jelentőségű esemény, vagy személyiség halálának/születésének 50., 100. vagy ezek többszörösének évfordulójára, amelyekről a szervezet nemzetközi szinten, az adott tagállammal közösen megemlékezhet.

A 2020-2021-es biennium során Szenes Hanna (1921-1944) költőnő, a zsidó ellenállás hőse, valamint Cziffra György (1921-1994) zongoraművész születésének 100. évfordulójára (2021) emlékezünk.

Ünnepeljük a víz világnapját!

Ünnepeljük a víz világnapját!

22/03/2021

Március 22-én ünnepeljük világszerte a víz világnapját. A világnap célja, hogy felhívjuk a figyelmet az édesvíz fontosságára és az édesvízkészletek fenntartható kezelésére. Ez a nap lehetőséget kínál arra, hogy többet megtudjunk a vízzel kapcsolatos kérdésekről, inspirációt szerezzünk mások bevonására és lépéseket tegyünk a változás érdekében. A víz az élet nélkülözhetetlen építőköve, nemcsak a szomjúság csillapítása és az egészség védelme érdekében, hanem létfontosságú a munkahelyteremtés és a gazdasági, társadalmi és emberi fejlődés támogatása szempontjából is.